This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הלווין הבא במשפחת לוויני ה-SATCOM (תקשורת לווינית) של חיל האוויר של ארצות הברית ינצל טכנולוגיה מסחרית כדי לשדר פי שניים מהתקשורות שכל שאר מערכת לוויני ה-SATCOM מסוגלת לשדר לחיילים הפרוסים מסביב לעולם.

לווין ה-WGS 11, המפותח על ידי בואינג, יספק לצבא ארצות הברית תקשורות מחוזקות וברוחב פס גבוה יותר מלוויני ה-WGS הקודמים. היכולות החדשות של הלוויין יאפשרו למפעילים לייצר אזורי כיסוי תקשורות בכל מקום בשדה הראיה של הלווין, כפי שמדווחים C4isrnet.com.

“העיצוב הגמיש יספק למפקדים פי שתיים מהיכולות של מערכות קודמות," אמר בכיר צבאי. "[הלווין] יגביר את היכולות ואת כיסוי התקשורות לחיילים, מלחים, אנשי אוויר ונחתים."

מערכת הלווינים ה-WGS הינה השיטה העיקרית של כוחות אמריקאיים לשדר מידע לחיילים מסביב לעולם. המערכת מנצלת 10 לווינים המקיפים את כדור הארץ כדי לספק תקשורת עולמית. הלווין העשירי הועבר לחיל האוויר ביולי האחרון.

מרכז החלל ומערכות הטילים של ארצות הברית החליט לפתח ולשגר את הלווינים ה-11 וה-12 במערכת בקצב מהיר יותר מהלווינים הקודמים. החלטה זו הובילה את חיל האוויר ובואינג לעבודה מאומצת על הלווין ה-11. בואינג זכתה בחוזה בשווי 605 מיליון דולר כדי לפתח את הלווין בתקופה של חמש שנים, העבודה צפוייה להסתיים בנובמבר 2023. בכירים המייצגים את חיל האוויר הודיעו שהלווין ידרש לנצל טכנולוגיות מסחריות כדי לעמוד בזמנים שהוקצבו.

במקור, חיל האוויר תכנן שהלווין העשירי יהיה האחרון במערכת הלווינים. התוכנית הייתה שכוחות אמריקאיים ינצלו יותר ממסרי תקשורות ושרתי תקשורות מסחריים. אך ב-2018 הקונגרס האמריקאי הוסיף מימון נוסף לטובת פיתוח עוד שני לווינים.