This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

על רקע העליה בשימוש באמצעי שיבוש והטעיית אותות GPS, הציב צבא ארה"ב את הפיתוח של מקורות חלופיים למיקום, ניווט ונתוני תזמון עבור הלוחם. הפתרונות נעים בין שימוש בהדמיית רחפנים בזמן אמת ועד שעונים אטומיים צ'יפ-סקייל.

הסוכנות האמריקאית לפיתוח החלל SDA מבקשת להשתמש בנתוני מיקום וזמן של מאות לווינים שהסוכנות מתכננת להפעיל לניווט כאשר GPS אינו זמין.

ה-SDA הוקם בראשית השנה כדי לפתח במהירות יכולות שונות ב-Low Earth orbit, וכעת מתכננת הסוכנות לגייס מאות לווינים שפועלים ב-LEO למגוון משימות, החל מאיתור ועקיבה אחר טילים על קוליים ועד גילוי וזיהוי עצמים בחלל.

מרכיב חשוב בארכיטקטורה הזו הוא שכבת הובלת הנתונים המספקת קישוריות בין לווינים במסלול והעברת הנתונים האלה לקרקע. שכבת העברה זו תוכל לשמש להעברת נתוני תזמון ומיקום מלווינים למשתמשים קרקעיים בלי צורך במערכת לווין יעודית במסלול לשם כך, על פי c4isrnet.com.

ראש הסוכנות בפועל דרק טורניר מסביר: "בעזרת ה-crosslink בין הלווינים ניתן לבצע העברת תזמון. כך שיש בידך מידע תזמון טוב מאוד ברמת הלווין. אם קיימת תקשורת פתוחה לעבר כל מערכת וניתן לראות מספר רב של לווינים, אז מתקבל אמצעי נוסף להשתמש במערכת התקשורת הקיימת כדי לקבל ניווט שהוא עצמאי מכל ציוד משתמש אחר".

השימוש במידע מיקום ותזמון מדויק של לווינים אלא ב-LEO מאפשר למשתמשים לאתר מיקומם בסביבות ללא GPS או כאלה שבהן ה-GPS מצומצם. למעשה, זה דומה לדרך שבה סמארטפונים יכולים להשתמש במגדלים הסלולריים לצורך ניווט אם הם אינם יכולים לקבל אות GPS.

“אם תכוונה את מקלט ה-GPS בטלפון שלך עדיין תוכל לקבל אות ניווט על הטלפון על בסיס המגדלים הסלולריים, מפני שהם יודעים את מיקומך ואת הזמן המדויק כך שהם יכולים לבצע טריאנגולציה למיקום שלך", מסביר טורניר. "זהו לא תחליף לכיסוי GPS בעולם אבל מהווה דרך נוספת לקבל נתוני PNT אמינים וכן דרך נוספת לאמת אות GPS".