This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיית בלוקצ'יין תשמש למעקב גבולות אחר יבוא נפט וגז טבעי. הפיתרון המבוסס על בלוקצ'יין כולל בניית פלטפורמה גנרית קצה-לקצה, שתוכל לשמש לכל סוג של סחורה, הכוללת ממשק תוכנית אוטומציה ואינטגרציה, מדידה פיזיקלית ויכולות של מערכת קיימת.

טכנולוגיית בלוקצ'יין עמידה בפני שינוי נתונים. מדובר ב"יומן חשבונות" מבוזר שיכול לתעד העברות בין שני צדדים באופן יעיל ובצורה שניתנת לאימות תמידי.

קנדה היא מפיקת הנפט הרביעית בגודלה בעולם, וארה"ב מייבאת ממנה מיליוני חביות של נפט גולמי ביום, 96% מכל יצוא הנפט הגולמי של קנדה, כך לפי סוכנות האנרגיה של המדינה.

מחלקת המדע והטכנולוגיה של המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת העניקה סכום של $182,700 לחברת בלוקצ'יין קנדית, Mavennet Systems עבור היוזמה. החברה תבנה פלטפורמת "בלוקצ'יין כשירות", שתאפשר לסוכנות המכס לעקוב אחרי שווקי סחר הגז הטבעי והנפט בקנדה "בזמן אמת".

סוכנות המכס והגבול היא סוכנות פדרלית ששייכת למחלקה לביטחון המולדת.

אניל ג'ון, המנהל הטכני של של תוכנית החדשנות של הסיליקון וואלי במחלקה אמר ש"מעקב מדויק אחר ההוכחות למעבר נפט בצנרת ומתקני זיקוק בין ארה"ב וקנדה וייחוס ההרכב הנכון וארץ המוצא ליבוא הנפט מהווים אינטרס חשוב לסוכנות המכס והגנת הגבול".

הפלטפורמה תאפשר ביקורת ספרים בזמן אמת לגבי שווקי הסחר של הגז הטבעי בקנדה במענה על צורכי סוכנות המכס והגבול לצורך מעקב אחר יבוא הנפט מעבר לגבול.

המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת מתעניינת בתחום הבלוקצ'יין מאז 2015.