This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ההגנה על טכנולוגיות מידע דורשת גישה רב-שכבתית שמשלבת טכנולוגיות אבטחה ואימון משתמשים.

גידור גאוגרפי (geofencing) יוצר גדר וירטואלית על הגישה של המשתמש לרשת. הוא מגביל את האימות ממיקום "מאושר" (whitelisted) או מגביל גישה ממיקום "בלתי מאושר" (blacklisted). המיקום של הגידור הגאוגרפי ניתן להגדרה, אם בתוך בניין משרדים ואם לגבי כתובת IP מסוימות, או כל פרמטר פיזי אחר.

זהו אמצעי בתוכנה שמשתמשת ב-GPS או זיהוי תדר רדיו RFID כדי להגדיר גבולות גאוגרפיים.

הגידור הגאוגרפי מאפשר לאדמיניסטרטור לקבוע התרעות כאשר מכשיר מסוים נכנס או יוצא מתחום מוגדר, כך לפי medium.com.

לאחרונה השיקה ReconaSense את אמצעי האבטחה ובקרת הגישה שלה, שמספק ביטחון פיזי גאו-מרחבי חכם ופרואקטיבי. המערכת מאחדת נתונים ממערכות אבטחה, מצלמות, מכשירי IoT, חיישנים ומערכות אוטומטיות בבניינים כדי לספק תמונת פעולה משותפת ומודיעין סיכונים. 

הטכנולוגיה שמזהה פעילות החורגת מהנורמה ומתאימה את רמות הסיכון בזמן אמת, מאתרת איומים על חיי אדם או איומים לביטחון הכללי ומצמצמת סיכונים. יכולות הבינה המלאכותית שלה בתחום הגאו מרחבי מאשפרים גידור גאוגרפי, הנחיה מבוססת מודעות לסיכון, והפעלה מרחוק, כך לפי securitymagazine.com.