This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלים של ביג דאטה ואמצעי המחשה ויזואליים מספקים הצצה נדירה לתמונה הכוללת של התקפות הרקטות על ישראל. יואב טפר, מדען נתונים ישראלי, יצר מפה אינטראקטיבית עם וידאו מרהיב של נתוני האזעקות של שיגורי הרקטות על ישראל בשנים האחרונות.
“מאז שנת 2001 שוגרו לעבר ישראל עשרות אלפי רקטות” הוא כותב ב-geektime.co.il, ומספר כי ביקש לבחון מה השכיחות של האזעקות באזורים השונים בארץ. הפרויקט שיזם נועד להמחיש את התמונה הכוללת באמצעות נתונים שנגישים לקהל הרחב.
לאחר שאסף מידע על האזעקות וזיקק את הנתונים, ניגש להצגת המידע. באמצעות Kepler – כלי קוד פתוח עוצמתי לניתוח גאו-מרחבי, שאליו הזין את כל הנתונים, הוא בנה תצוגה ויזואלית ואינטראקטיבית מרהיבה שמשקפת את התפלגות האזעקות ברחבי ישראל: