This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במשך שנים מנסה צבא ארה"ב אפשרויות שונות של שימוש בנשק לייזר באנרגיה ישירה. "עלות נשק כזה לכל פגיעה היא הרבה יותר נמוכה מזו של מערכות קיימות", כ-$30 ליריה, לפי הערכות הצבא. "למערכת הלייזר באנרגיה גבוהה נדרש רק דלק כדי להשלים את משימתה", לפי הצבא, "אין צורך בלוגיסטיקה הנלווית לשימוש בנשק קונבנציונלי".

צבא ארה"ב עובד כיום על פיתוח מערכת לייזר חדשה ועוצמתית של 100 קילוואט המיועדת להגנה מפני טילים, ארטילריה ונחילי רחפנים, אבל בסופו של דבר יהיה צורך להפוך את המערכת לקומפקטית וקלת משקל יותר. מערכת ה-HEL TVD – מדגים הרכב הטקטי של לייזר באנרגיה גבוהה – עדיין נמצא בשלב הקדם-אבטיפוס.

המערכת, המורכבת כיום על משאית גדולה של שישה גלגלים, אינה מתאימה לפריסה, ויהיה צורך לשנותה בצורה משמעותית כדי שיהיה ניתן להרכיב את המערכת בכללותה על רכב טקטי אחד.


"אנחנו מנסים להקטין אותה ולהפוך אותה ליעילה מספיק כדי שנוכל להרכיבה על פלטפורמה", אמר רוברט סניד, מהנדס בפיקוד הגנת הטילים והחלל של צבא ארה"ב באלבמה. הוא הוסיף כי בחינת המערכת "תהווה בסיס להחלטת הצבא לגבי השאלה איך ניתן להשתמש באנרגיה ישירה בשדה הקרב".

המערכת מצוידת בתת-מערכת ניהול קרב, תקשורת, פיקוד ובקרה, המיועדת "לקבל משימות מטרה עם ציוני מיקום ממכ"מים, ואז להפנות את קרן הלייזר לעבר המטרות".

צבא ארה"ב מתכנן לבצע הדגמה של המערכת מול מגוון מטרות בשנת הכספים 2022. כמו כן הוא עובד על אבטיפוס לייזר פחות עוצמתי בטווח ה-50 ואט, המכונה M-SHORAD, הגנה אווירית לטווח קצר ולתמרון, שניתן להרכיב על רכב הקרב סטרייקר, כך מדווח military.com.