This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הרכב הקרקעי הבלתי מאויש החדש של רוסיה, רכב הקרב Marker, הוא למעשה פלטפורמה ניסויית לשימוש הכוחות המיוחדים לצורך בחינה והבשלה של טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשות. הכרב"ם משמש בסיס ליצירת מודלים של מבצעי לחימה בעתיד.

ה-Marker הוא פרויקט משותף של הקרן למחקרים מתקדמים (FPI) – המקבילה הרוסית לדארפ"א האמריקאי –  ולארגון Android Technology.

הרכב הזחלי, שבחזיתו פלטה משופעת, מצויד בתחנת נשק מרוחקת (RWS), החמושה במקלע קלשניקוב כנשק ראשי עם חיישנים ואופטיקה בחזית ועל גבי מבנה הצריח, ושני טילי נ"ט מונחים, המורכבים מול המקלע.

בין המערכות הכלולות בפלטפורמה – מערכת התראת לייזר, חיישנים תרמים, מצלמות אינפרה-אדום יום/לילה, מאתר טווח לייזר, אמצעי איתור מטרה, מערכת התראה מוקדמת, ציוד זיהוי ומעקב, כך לפי janes.com.


ניתן לשלוט ברכב מרחוק או בשילוב חייל, שמקבל את פרטי המטרה מהכוונת שעל הנשק שלו.

פיתוח הכרב"ם נועד לבחון את הטכנולוגיות החדשות באמצעות עקרון תכנון מודולרי-אגרגטיבי, לפי דיווח של army-guide.com. הוא תוכנן עם ארכיטקטורת מידע פתוחה כדי לאפשר עדכוני טכנולוגיה עתידיים ללא שינויים משמעותיים.

סרטון וידאו של כלי הרכב הוצג בראשית פברואר.

שני הגורמים, FPI ו-Android, כבר יצרו בעבר את הרובוט האנושי Fedor, שהועבר לידי Roskosmos.