This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

משלוח אספקה למקומות בעלי נגישות קשה או יעדים מסוכנים מהווה אתגר לכוחות צבא. גם אספקת סיוע הומניטרי לאזורי אסון דורשת פיתרון גישה טכנולוגי. צבא בריטניה בוחן כעת רחפן המבוסס על גלשן אוטונומי, שיוכל יום אחד לשמש כאמצעי להעברת אספקה לכוחות צבא או כסיוע הומניטרי. התרגיל כלל סימולציות של משימות משלוח באמצעות הצנחת חבילות במגוון תנאי מזג אוויר.

רחפן ה-Stork (חסידה) דומה במראהו לפרגליידר, רק ללא הטייס האנושי. כלי הטיס נבחון במהלך תרגיל לחימה במשך חודש ימים, לפי newscientist.com.

שתי גרסאות נמצאות בפיתוח. הקטנה יותר במשקל 50 ק"ג, ומסוגלת לשאת סה"כ 30 ק"ג, והגרסה הגדולה מגיעה למשקל 150 ק"ג, עם יכולת נשיאה של מקסימום 100 ק"ג, פיתוח בעל פוטנציאל ליישומים כמו העברת חיילים פצועים משדה הקרב. בהמשך יפותחו גם דגמים גדולים יותר.

ה-Stork מיועד להמריא ולנחות בחללים צפופים ומסוגל לטוס באופן אוטונומי לציוני קוראורדינטות מתוכננים מראש באמצעות GPS או מערכת טיסה מבוססת ראיה.

הרחפן פותח על ידי חברת Animal Dynamics שבסיסה בבריטניה, והוא נמנה עם טכנולוגיות המשתתפות בתחרות "האספקה האוטונומית למייל האחרון" שמארגן ה-DTSL, המעבדה הבריטית למדע וטכנולוגיה ביטחוניים, כך מדווח digitaltrends.com.

הרחפן מיועד לשאת משאות כבדים יחסית לגודלו ומשקלו והוא מסוגל לכסות מרחקים גדולים. מבנה הכנף שלו מבוסס על מחקר מעמיק של תעופת ציפורים.

החברה טוענת כי היא מפתח מערכות בהשראת ביומכניקה התפתחותית. הגישה שלה אינה לחקות את בעלי החיים בטבע אלא היא פועלת בהשראת הטבע, כלומר בוחנת עקרונות יסוד במבנים בטבע.