This post is also available in: enEnglish (אנגלית)


טכנולוגיית הדמיה מתוגברת של הדור הבא המיועדת לסריקה בעמדות הבידוק הביטחוני הופעלה לראשונה בשדה תעופה בארה"ב. שדה התעופה הבינלאומי של דנבר, בשיתוף עם מינהל אבטחת התעבורה, ה-TSA, החל ליישם את טכנולוגיית ההדמיה המתקדמת (eAIT), המבוססת על אנרגיית תדר רדיו בלתי מייננת בספטקרום המילימטרי, כדי לסרוק נוסעים ללא מגע פיזי. הסריקה מיועדת לאיתור עצמים מתכתיים ולא-מתכתיים, כולל כלי נשק וחומרי נפץ המוסתרים מתחת לבגדים.

משך הסריקה פחות משניה אחת, והנוסעים יכולים להישאר עם ידיהם מונחות לצידי הגוף. הנוסעים שלגביהם נדרשת סריקה נוספת מועברים לאזור נפרד לבדיקה על ידי קצין מינהל אבטחת התעבורה.

תדר הרדיו עומד בתקני הבריאות והבטיחות הלאומיים של ארה"ב, כך מדווח homelandprepnews.com.

באמצעות שלוש רזולוציות מסך שונות, אנשי הצוות יכולים לקבל תמונה טובה יותר לגבי מה שנושאים עליהם הנוסעים. "המהירות האמיתית היא בקביעה האם קיים פריט מאיים על גוף הנוסע, ותהליך זה אורך כמה שניות מהר יותר, אבל כשסורקים למעלה מ-70,000 נוסעים ביום, לכל שניה יש משמעות", אומר לארי נאו מה-TSA, לפי דיווח ב-kdvr.com.

“השותפות האיתנה עם ה-TSA איפשרה לנו ליישם שוב טכנולוגיה חדשה בדנבר לשיפור תהליך סריקת הנוסעים תוך הגברת האבטחה", כך אמר מנכ"ל השדה קים דיי. "זאת בדומה למסלולי הסריקה האוטומטיים החדשים שהתקנו בסתיו האחרון, כך נבחן גם את ציוד הסריקה החדשה בציפיה להרחיב את השימוש בו".