This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

האקרים מסין הצליחו לחדור למערכות ה-IT של האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה, ולסכן את המכללה לביטחון לאומי המובילה במדינה ופרויקטים שונים למחקר ביטחוני.

האוניברסיטה מבצעת מחקרים בעלי השלכות ביטחוניות, אסטרטגיות, כמו גם מדעיות וטכנולוגיות לשימושים מסחריים.

מקורות אבטחה במדינה מסרו כי ממשלת סין עומדת מאחורי התקפת הסייבר, אבל יהיה קשה להוכיח זאת מפני שההאקרים מטשטשים את עקבותיהם.

יחד עם זאת, גורמים בממשל הרפדראלי באוסטרליה אישור כי התקפת הסייבר בוצעה מסין, ורשת המחשוב של האוניברסיטה נפרצה בצורה משמעותית.

באוניברסיטה ממוקמת המכללה לביטחון לאומי שמאמנת קציני מודיעין וצבא ומארחת מפגשים סגורים עם בכירים בתחום הביטחון הלאומי בחדרים שנסרקים בקביעות לגילוי מכשירי האזנה, כך מדווח smh.com.au.


דובר האוניברסיטה מסר כי הם עובדים בשיתוף עם סוכנויות המימשל של אוסטרליה כבר מספר חודשים כדי למזער את הנזק.

אלכס ג'וסקה, חוקר סין במרכז הסייבר שבמכון האוסטרלי למדיניות אסטרטגית, טוען כי מתקפת הסייבר היתה קריאת השכמה רועמת. "האוניברסיטה מעורבת בפרויקטים ממשלתיים חשובים. יתכן שהפריצה נועדה לגניבת מידע לצורך הפקת רווח מסחרי או אסטרטגי טכנולוגי עבור צבא סין". "אוניברסיטאות באוסטרליה אינן נוקטות מספיק אמצעי זהירות בהתמודדות מול סין. עליהן לעבוד בשיתוף צמוד עם הממשלה בכל הקשור למדיניות סייבר".