This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אושרה עסקה להחכרת מערכות מל"ט ה-Heron TP מתוצרת התעשיה האווירית לגרמניה. התעשייה האווירית חתמה ב-13 ביוני עם חברת AIRBUS על הסכם להחכרת מערכות כטמ"מ (כלי טייס מאויישים מרחוק) מסוג Heron TP למשרד הביטחון הגרמני. מדובר במערכת שהיא מובילה עולמית מסוגה, ונמצאת בשירות חיל האוויר הישראלי משנת 2010.

היקף העסקה הוא כ-600 מיליון דולר, ועיקרה הוא החכרת הכטמ"מ באמצעות Airbus DS Airborne Solutions GmbH. כקבלן ראשי תהיה AIRBUS אחראית לניהול הפרויקט על כל היבטיו, ולתמיכה בתפעול המערכת ואחזקתה לאורך תקופת ההסכם. ההסכם הינו לתשע שנים וכניסתו לתוקף מותנית באישור תקציב המדינה הגרמני, מה שצפוי לקרות במהלך המחצית השנייה של שנת 2018.


כטמ"מ ה-Heron TP הינו כלי טיס לטווח ארוך, גובה רב ושהייה ממושכת (MALE), אסטרטגי, רב-משימתי ורב-מטע"די, שמשולבות בו הטכנולוגיות המתקדמות ביותר מבית התעשייה האווירית. הכטמ"מ הינו גרסת ה- MALE האסטרטגי של משפחת ה-Heron, הכוללת את ה-Heron 1 שנמצא בשירות חיל האוויר הגרמני מאז 2010 באפגניסטן ובמאלי מ-2016, והוכיח ביצועים אמינים לאורך השנים. הבחירה ב-Heron TP בקטגורית ה-MALE מהווה המשך ישיר לניסיון המוצלח ורב-השנים של הגרמנים עם הכטמ"מים ממשפחת ה-Heron תוצרת התעשייה האווירית.

לדברי שאול שחר, סמנכ"ל בתעשייה האווירית ומנהל חטיבת כלי טייס צבאיים, "ה-Heron TP הינו כלי טייס בלתי מאויש אסטרטגי מהשורה הראשונה בעולם, והוא יעניק לגרמניה עליונות אווירית ברמה אחרת מזו הקיימת כיום, בשל רמת הביצועים הגבוהה של המערכת. ישנן סמליות ועוצמה בכך שהטכנולוגיה של החברה הביטחונית הגדולה בישראל תפעל בליבה של מערכת הביטחון הגרמנית."