This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לוקהיד מרטין והתעשייה האווירית חתמו על הסכם הבנות (MOU) לשיתוף פעולה בתחום מערכות ההגנה מפני טילים והגנה אווירית משולבות. במסגרת ההסכם, יבחנו החברות את תחומי הפעילות המשותפים וההזדמנויות העסקיות הרלוונטיות הגלומות בתחומי מחקר ופיתוח, ייצור, שיווק מערכות ותחומים נוספים. החברות יקימו צוות היגוי משותף הכולל חברי הנהלה בכירים וקבוצות עבודה משותפות שמטרתן להוביל ליישום ההסכם ושיתוף הפעולה בין החברות.  

לדברי מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, החברה רואה  "בהסכם שיתוף הפעולה שנחתם היום כהסכם אסטרטגי. שילוב יכולות הפיתוח, הידע והניסיון הרב שנצברו לאורך השנים של לוקהיד מרטין והתעשייה האווירית במערכות הגנה מפני טילים ומערכות הגנה אווירית מייצר בעבורנו הזדמנויות רבות. התעשייה האווירית מקדמת בברכה את שיתוף הפעולה ומצפה לבחון את הפוטנציאל הגלום בו לטובת שני הצדדים". 

סגן נשיא לפיתוח עסקי בינלאומי בלוקהיד מרטין, טים קאהיל ציין כי שיתוף הפעולה המתמשך והארוך של החברה עם מדינת ישראל והתעשיות הביטחוניות בישראל פותח בפני החברה "הזדמנויות חדשות להרחבת הפעילות העולמית בתחומי ההגנה האווירית ולהצגת יכולות פורצות דרך ללקוחותינו ברחבי העולם. הסכם שיתוף פעולה זה מהווה צעד נוסף באסטרטגיית שיתוף הפעולה שלנו עם התעשייה האווירית, השותפה בכמה מהפרויקטים המרכזיים שלנו".