צה"ל יקבל הסמכות להגנת המתקנים הימיים של ישראל

צה"ל יקבל הסמכות להגנת המתקנים הימיים של ישראל

offshore installations

This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

גילויי מאגרי הנפט והגז והמשך פעילותם של המיתקנים הימיים, לאור היותם בעלי חשיבות כלכלית ואסטרטגית רבה למדינת ישראל, יצרו אתגר אבטחתי חדש.

ב-5 במאי אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 8, פעולות אבטחה ימית), התשע"ז-2017. על פי ההודעה באתר הכנסת, החוק מסדיר את ההנחיה הביטחונית בכל הקשור לאבטחה פיזית, אבטחת מידע ואבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות של גופים או מיתקנים שיש אינטרס ביטחוני בהבטחת פעילותם. אך החוק איננו מסדיר את ההנחיה הביטחונית למתקנים הפועלים באזור ימי, לרבות אסדות גז, כלי שייט ומתקני חיפוש והפקת גז.

לאור זאת, מוצע לתקן את החוק ולהוסיף את צה"ל כגורם מנחה המוסמך לתת הוראות לביצוע פעולות אבטחה ביחס למיתקנים ימיים באזורים הימיים של מדינת ישראל, ולהקנות לצה"ל סמכות לתת הנחיות אבטחה מחייבות לבעלי ההיתרים, הרישיונות והחזקות האמורים, בדבר אופן אבטחת המיתקנים הימיים. בשלב זה מוצע להחיל את הצעת החוק על בעלי רישיונות, היתרים או חזקות לפי חוק משק הגז הטבעי או חוק הנפט, וכן על חברת החשמל וחברות הנמלים.

הצעת חוק זו תחול על מתקנים הנמצאים במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל ובמדף היבשתי שלה בכל הנוגע לפעולות הדרושות לשם אבטחתם הימית.

בעד הצעת החוק הצביעו 16 חברי כנסת, ושניים התנגדו. הצעת החוק תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה שניה ושלישית.

בנושא זה על היבטיו השונים יעסוק הכנס הקרוב של iHLS על אבטחת מתקנים אסטרטגיים, אסדות קידוח וגבולות, שיתקיים ב-25 ביוני, 2017 במרכז הכנסים לאגו בראשון לציון.

למידע נוסף 

ביתן/חסות – קרן קלדרון  [email protected]   052-365-3165