This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ממשלת בריטניה מעוניינת להיפגש עם חברות המפתחות טכנולוגיות ביומטריות על מנת לקבוע את יכולת השוק לספק מכשירי טביעות אצבע ותוכנות צילום, שישמשו ארגוני אכיפת חוק, על פי הדיווח של biometricupdate.com.

המהלך מגיע כמה חודשים לאחר שמשרד הפנים הודיע שיעביר למעלה מ-26 מיליון ליש"ט למימון תוכנית במשטרה במסגרת 28 פרויקטים או תוכניות טכנולוגיות בשלוש השנים הקרובות, כולל תוכנית ביומטרית משותפת וכן התמקדות בניתוח נתונים לאומי.

התוכנית הביומטרית של משרד הפנים פרסמה בקשה למידע מוקדם (PIN), שנועדה ליצור שיח עם גורמים בשוק על מנת לגלות מה הדרישות למכשור טביעות אצבע, תוכנות צילום וכן פיתוחי ניהול עבור סוכנויות אכיפת החוק, כל זאת כחלק מפרויקט גדול שנקרא פיתרון אסטרטגי נייד, במסגרת זו התוכנית תעניק הסכם של שלוש שנים עבור טכנולוגיות טביעות האצבע.

לעת עתה, משרד הפנים מעוניין להתייעץ עם ספקים פוטנציאליים באמצעות שאלות ולאחר מכן לערוך מפגשי אחד-על-אחד על מנת להעריך עד כמה האפשרות ריאלית ומה מידת ההתעניינות בשוק בהזדמנות הזו. המטרה המרכזית תהיה להבין אילו חששות עלולים להיות לספקים בנוגע לשיטות של משרד הפנים בכל הקשור לרכישת יכולות שיופקו מטביעות האצבע בהקשר של אכיפת חוק, וכן פתרונות אפשריים שימנעו קשיים בעתיד.

האסטרטגיה נועדה לבנות על ביקורת בלתי רשמית שבמשרד הפנים כבר קיבלו כחלק מייעוץ שוק קודם, ולנתח יכולות עכשוויות וקיבולת של השוק במענה לדרישות המסוימות של משרד הפנים. תכניות לפתרון האסטרטגי הנייד כעת נמצאות בשלב מוקדם, ומשרד הפנים מנסה לקבוע את רמת התחרות בשוק, וכן לסייע לספקים להבין את הדרישות והפיתרון המוצע בתחום טביעות האצבע.