This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי שינה את חוזי הפיתוח של ארבע חברות שמתחרות על בניית כטב"ם לתדלוק אווירי החדש, ה-MQ-25A Stingray, והוסיף סך של 81.5 מיליון דולר לתכנית הפיתוח. זהו כטב"ם התדלוק הראשון של חיל הים האמריקאי.

בסדרת חוזי הפיתוח, פיקוד מערכות האוויר של חיל הים העניק לחברות Northrop Grumman Systems Corp., Boeing, Lockheed Martin ו- Atomics Aeronautical Systems סכומים נוספים למענקים המקוריים. הפיקוד הוסיף 24.8 מיליון, 19 מיליון, 19 מיליון ו-18.7 מיליון דולר בהתאמה. התוספות נועדו  "לבצע פעולות מורידות סיכון נוספות לתמיכה במערכת הכטב"מים, כולל חידוד התפיסות וניתוח העלויות לגבי הדרישות מראש, לפני שלבי התכנון והייצור של התכנית," כפי שנכתב בהכרזה על החוזה.

באוקטובר, החברות קיבלו את המענק הראשוני לפיתוח מורידי סיכון על סך 43.7 מיליון, 43.6 מיליון, 43.4 מיליון ו-35.8 מיליון דולרים לחברות.

על פי seapowermagazine.org, הרעיון של חיל האוויר לכטב"ם שלראשונה יופעל מנושאת מטוסים התפתח בשנים האחרונות למשימה מוגבלת יותר. כעת, המטרות העיקריות של ה-MQ-25 הן היכולת לתדלק מטוסים בתעופה ולפעול מנושאת המטוסים, זאת למרות שיכולות נוספות כמו איסוף מודיעין, מעקב וסיור יוכלו להיות מותקנות בעתיד כתוספת.