This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת לוחמה אלקטרונית מתוצרת רוסיה, אשר מבוססת על שימוש בכטב"מים, מיועדת להשתלט על טלפונים ולשבש את התקשורת שלהם. המערכת, Leer-3 RB-341V, משלבת אמצעי שיבוש וכטב"מים במטרה לנטרל רשתות סלולריות ולאפשר לצבא הרוסי לשלוח הודעות מזויפות.

על פי משרד לשכת מחקר הצבאות הזרים של צבא ארה"ב (FMSO), שמתרגם דיווחים רוסים בתקשורת: "כטב"ם יכול להפוך לתחנת סלולר ניידת ולשלוח הודעות ולאחר מכן, מרגע שהחליף את תחנת הבסיס – להשתלט על הטלפונים".

המערכת הייתה בשימוש בסוריה במטרה לשלוח הודעות למורדים, ביניהן היו מסמכים שדרשו שביתת נשק, אמר רא"ל סרגיי קורלנקו, ראש המרכז לפיוס הצדדים הלוחמים בסוריה.

על פי כתבה של סוכנות הידיעות TASS, "המערכת מורכבת משלושה כטב"מים ותחנת פיקוד ושליטה שמוצבת על משאית. המטרה המרכזית של הכטב"מים היא לנטרל את מגדלי התקשורת הסלולרית. בכדי לעשות זאת, הותקנו משבשים מיוחדים על הכטב"מים, לצד משבשים חד פעמיים, אותם מפילים על הקרקע. לאחר ששיבשו את האות הסלולרי, הכטב"מים יכולים לשלוח הודעות, תחת תנאים מיוחדים".

על פי nationalintrest.org, המערכות הראשונות מסוג זה, אשר נפרסו ב-2015, תוכננו במטרה לשבש רשתות מערכת תקשורת ניידת עולמית (GSM). בנוסף לסוריה, המערכת נמצאת בשימוש גם באיזור דונבס שבאוקראינה.

רוסיה אינה המדינה היחידה שמשתמשת ברשתות סלולריות כשדה קרב. בישראל, על פי מקורות זרים, יוצרים מרחב סלולרי מסוים בעזה לפני הפצצה בכדי להעביר הודעות לכל האזרחים התמימים בכדי שיוכלו לברוח לפני ההפצצה. אולם, בפיתוח הרוסי ישנן אפשרויות מעניינות כמו היכולת לשבש תקשורת בעומק שטח האויב.