This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במשימות חילוץ והצלה, כל דקה היא קריטית. טכנולוגיית הרחפנים יכולה לקצר את זמן התגובה ולהציל חיים. 

ניסוי חילוץ של מטיילים בשטח מורכב בעזרת רחפנים התקיים בשבוע האחרון באזור ירוחם, במסגרת מיזם הרחפנים הלאומי של ישראל – שיתוף פעולה בין רשות החדשנות, משרד התחבורה (דרך נתיבי איילון), רשות התעופה האזרחית ומנהלת תחבורה חכמה. 

זהו המשך של הניסויים המסחריים בהם נבדק השימוש ברחפנים לצורך משלוחים.

search and rescue drone
תמונה היילנדר – קנדו

רחפן שמצוייד באמצעים טכנולוגיים לחיפוש בחשכה ולהעברת תמונת מצב עדכנית לכוחות החילוץ יכול לקצר את זמן האיתור ולסייע לצוותי החיפוש וההצלה. בניסוי הוא גם סיפק למטיילים בשטח רשת אינטרנט ליצירת קשר ונשא ערכת עזרה ראשונה ואספקת מים. בינתים צוות המחלצים, המיודעים במיקום המטיילים ובתמונת המצב, יכולים להגיע לשטח ולחלץ אותם.