This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מספר גדל והולך של בעלי מערכות לווין ומפעילים זקוקים ליכולות חדשות כדי להגן על נכסיהם בחלל. פיתוח תוכנה חדש של חברת לוקהיד מרטין יספק מענה לצורך זה. ה-iSpace intelligent Space מספק ללקוחות ממגזרי ההגנה, הסקטור האזרחי, המסחרי והבינלאומי יכולות עיבוד של נתוני חיישנים, מודעות בחלל, שליטה ובקרה וכן יכולות ניהול קרב בחלל.

לפי הודעת החברה ב-prnewswire.com, התוכנה יוצרת משימות, מעבדת ומתאימה נתונים מרשת עולמית של חיישנים ומרכזי פיקוד ממשלתיים, מסחריים ומדעיים. לאחר איסוף המידע מהחיישנים האופטיים, המכ"מים, אינפרא-אדום ורדיו, מספקת המערכת למשתמשים מידע באופן אוטומטי על כל מה שקורה בזמן אמת וממליצה על דרכי הפעולה הטובות ביותר.

יכולותיה המתקדמות בתחום האנליטיקה והתכת המידע מאפשרות ניהול פרואקטיבי של אירועים בחלל כגון התנגשויות, תמרונים, תקלות, שיגורים ואיומים.

הארכיטקטורה של ה-iSpace היא פתוחה, ממוקדת רשת, וניתן להתאימה לתצוגת משתמש כך שניתן לשלבה בסביבות שונים לצורכי מידול וסימולציה, ניסויים ושימוש מבצעי.

"החלל הוא תחום חשוב ובעל ערך רב שעבר שינוי מסביבה בטוחה לסביבה עמוסה ורווית איומים", אמר רוב סמית', סגן הנשיא לתחום ה-C4ISR בחברה. "באמצעות יכולות האנליטיקה והחיזוי של המערכת, ניתן להפוך את הבלתי ידוע לידוע, לספק למקבלי ההחלטות את היכולת להבין במהירות את הסביבה המבצעית ולהגיב בהתאם".