This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פיתרון חדשני לאבטחת מטוסים ושדות תעופה עשוי להחליף את כלבי הגישוש. מכשיר "האף האלקטרוני" שמשתמש בתאים ביולוגיים כדי להריח כימיקלים מסוכנים ופצצות ייבחן במספר מנהרות בידוק בשדות תעופה במהלך 2020. הטכנולוגיה פותחה במשותף על ידי Airbus והסטארטאפ Koniku המתמחה בנוירוטכנולוגיה,

החיישנים דמויי המדוזה, שמבוססים על מעבדי סיליקון מתוגברים על ידי תאים חיים, עדיין נמצאים בשלב האבטיפוס.

הפיתרון שמבוסס על עוצמת איתור הריחות ויכולת הכימות שיש בטבע פותח כך שיוכל לעמוד בדרישות הרגולטוריות המחמירות באבטחת מטוסים ושדות תעופה. הוא משתמש בקולטני ריח מהונדסים גנטית שמייצרים אות התראה כשהם באים במגע עם תרכובות מולקולריות מסוכנות או איומים שהם תוכנתו מראש לאתר.

לפי defenseworld.net, החברות בוחנות אפשרות שיכולות האיתור של החיישן יכללו גם "חומרים ביולוגיים מסוכנים" כך שיוכלו לאתר אנשים שחולים בנגיף הקורונה. סביר להניח שהטכנולוגיה לא תהיה מוכנה לפני שיפותח החיסון.

הרעיון מבוסס על הדרך שבה מחלות מסוימות מפיצות ריחות ספציפיים. אם ניתן למפות את המבנים המולקולריים של ריחות אלה  – מכונות יוכלו לזהות את הדפוסים שלהם.