This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוקים חדשים להפעלת כטב"מים מסחריים בארה"ב מתיחסים לטיסה באזור של מתקני חשמל. הם פורסמו על ידי רשות התעופה הפדראלית FAA כחלק מס' 107 של תקנות התעופה הפדרליות, המכסות את השימוש המסחרי בכטב"מים שמשקלם עד 25 ק"ג.

על פי החוקים, הכטב"ם צריך לטוס בתוך טווח הראיה. אולם ניתן לבקש הקלות לגבי רוב ההגבלות אם מצליחים להוכיח שהטיסה תבוצע בצורה בטיחותית. ביולי 2016, חתם הנשיא אובמה על פקודתצ ההרחבה, בטיחות ואבטחה 2016 הדורשת מה-FAA ליצור תהליך שיתיר פעילות של כטב"מים מסוימים בתחום התשתיות הציבוריות, מערכות צינורות והפקת נפט וגז גם מעבר לקו הראיה (BVOS) של המפעיל, ביום ובלילה, על פי geospatial.blogs.com.

המהירות המקסימלית המותרת היא 87 קשר ולא ניתן להטיס כטב"ם קטן מעל אנשים שאינם משתתפים ישירות במשימת הטיסה. יחד עם זאת, ניתן לבצע טיסות מכלי רכב בתנועה באזורים דלילי אוכלוסיה. מכיוון שקווי התמסורת עוברים דרך אזורים דלילי אוכלוסיה, השירותים הציבוריים משתמשים בכטב"מים המוטסים מכלי רכב נעים לצורך ניהול צמחיה מתחת לקווי התמסורת.

לגבי הסמכה, כדי להטיס כטב"ם קטן במסגרת חלק 107 של הפקודה, יש להשיג רשיון להטסה מרחוק של כטב"מים קטנים. כלי הטיס עצמו אינו צריך להיות רשום ב-FAA. הגובה המקסימלי המותר לטיסה הוא 400 רגל מעל הקרקע, אולם ניתן להטיסו גבוה יותר אם הכטב"ם נשאר בטווח 400 רגל ממבנה. הודות לכך, משתמשים בכטב"מים במתחמי בניה של מבנים גבוהים, לדוגמא.

30% מהפסקות החשמל בצפון אמריקה נגרמות כתוצאה ממגע בעצים. התקנות החדשות הנובעות מפקודת 2016 יאפשרו סריקה אוטומטית לחלוטין בעלות נמוכה של קווי התמסורת מבחינת ניהול הצמחיה מתחתם.

בעקבות השילוב של סריקת LiDAR על פלטפורמה של כטב"ם עם זיהוי סיכונים הנשקפים מצמחיה לקווי התמסורת, ניתן יהיה בעתיד הקרוב להוריד באופן משמעותי את שיעור הפסקות החשמל, הודות לטכנולוגיית הסריקה הזולה.