This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חברת Machines and Chemical Industries Board אשר בבעלות הממשלה הטורקית, העבירה את 500 רובי הסער הראשונים מסוג MPT-76 לפיקוד הכוחות היבשתיים של המדינה.

הכלים הללו הם המשלוח הראשון עליו שסוכם בהסכם ב-2015. במסגרת ההסכם, ייצרו בחברה 35,000 יחידות של הכלי עבור הכוחות היבשתיים, הימיים וכוחות השיטור. 20,000 מתוכם ייצרו בחברה ואת היתר תייצר החברה הפרטית KaleKalip, אשר הייתה שותפה לתהליך התכנון של הכלי.

מפקד הכוחות היבשתיים, גנרל סאלח זקי קולאק אמר במסגרת טקס שנערך לכבוד האירוע כי הכלים יהוו מכפיל כוח משמעותי עבור הצבא. שר ההגנה הטורקי, פיקרי איסיק, הסביר כי כלי הנשק אשר פותחו באופן מקומי יהיו בשימוש בכל תנאי. הוא הסביר כי למרות שהתלות הטורקית בטכנולוגיות ביטחוניות מבחוץ לא נעלמה לחלוטין, הרי שהיא ירדה ב-15 השנים האחרונות מ-80% ל-40% ואף הדגיש: "היעד שלנו הוא להוריד את היחס הזה לפחות מ-20%".

על פי janes.com, כלי הנשק פותח במטרה לענות על הצורך של הצבא הטורקי בנשק חדש לחיל הרגלים, שיתאים גם לתנאי ה-NATO 7.62×51 mm cartridge (סטנדרט בינלאומי למידותיו של מיכל הקליע). הנשק החדש יחליף כ-200,000 יחידות של כלי נשק מסוג G3 אשר יוצר בטורקיה בעזרת רישיון של חברת Heckler & Koch.

הצבא הטורקי יוכל לדרוש עד חצי מיליון יחידות של הכלי החדש גם במטרה לחמש אנשי ביטחון בארגונים אחרים. חברת Machines and Chemical Industries Board תסיים את ההעברה של עוד 19,500 כלים מההזמנה הראשונית של המדינה עד סוף השנה, אמר איסיק.