This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מנהל הרכש במשרד הביטחון ירכוש תחמושת מחברת 'תעש מערכות'. במסגרת ההסכם, שהוענק בימים האחרונים ל'תעש מערכות' על ידי מנה"ר לרכש יבשה במשרד הביטחון, ירכוש משרד הביטחון מהחברה תחמושת ב-1.75 מיליארד ₪.

ההסכם עם 'תעש מערכות' הינו לתקופה של שבע שנים, 2019-2025, במהלכו תספק החברה לצה"ל תחמושת מסוגים שונים לזרוע היבשה ויחידות החי"ר השונות.

הרכש, בהיקף של כ-250 מיליון ₪ בממוצע לשנה, יאפשר לצה"ל להשלים את חידוש המלאים שהחל לאחר מבצע 'צוק איתן' ויתמוך בתכנית האימונים של צה"ל לעשר השנים הקרובות, כחלק מהתכנית הרב-שנתית גדעון.

ההסכם צפוי להבטיח גם ודאות כלכלית למהלך להעברת מפעלי התעשייה הצבאית מהמתחם ברמת השרון לרמת בקע שבנגב. כזכור, על-פי החלטת הממשלה, תעש תחויב להעביר את מפעליה לרמת בקע עד לשנת 2022. מנהל הרכש במשרד הביטחון עמד על כך שההסכם הרב-שנתי עם החברה יהיה עד שנת 2025, כשלוש שנים לאחר המעבר המתוכנן לדרום, באופן שיחזק עוד יותר את התועלות הכלכליות שבמעבר דרומה.

לדברי סמנכ"ל וראש מנהל הרכש במשרד הביטחון, שמואל צוקר: "במהלך המשא ומתן עמדנו על כך שההסכם עם 'תעש מערכות' יניב כמה שיותר תועלות, הן למערכת הביטחון והן למשק הישראלי. מצד אחד, ההסכם יבטיח מלאי תחמושת ליחידות השדה של צה"ל לעשור קדימה, ומהצד השני יספק פרנסה לאלפי עובדים, יתמוך במהלך להעברת מפעלי החברה מרמת השרון לנגב ויאפשר הקמת אלפי יחידות דיור במרכז הארץ".