This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סייבר הוא שם המשחק היום, והמחלקה האמריקנית לביטחון המולדת לא מצליחה, למרבה הצער, לעמוד בקצב של התחרות אשר מתקיימת רובה בשוק האזרחי. המחלקה לביטחון המולדת אמונה על הגנה על מערכות המחשבים הממשלתיות והפרטיות בארה"ב מפני מתקפות סייבר, אך אינה מחזיקה מספיק אנשי צוות מיומנים אשר יוכלו להגן מפני אויבים מתוחכמים. הבעיה של המחלקה היא כפולה: המגזר הפרטי מציע חבילות פיצוי מושכות הרבה יותר ושכר גבוה יותר מאשר יכול גוף ממשלתי להציע. בנוסף לכך, למחלקה לביטחון המולדת אין את המשיכה והמסתורין שיש לסוכנויות מודיעין.

“אנחנו מתחרים במסגרת שוק קשה מאוד כנגד המגזר הפרטי אשר נמצא בעמדה להציע הרבה יותר כסף," אמר מזכיר ביטחון המולדת, ג'יי ג'ונסון. "אנחנו צריכים מבלי ספק עוד כישרונות סייבר במחלקה לביטחון המולדת, בממשלה הפדרלית, ואנחנו לא נמצאים היכן שאנחנו צריכים להיות עכשיו, בכך אין כל ספק."

הדאגה הזו רחוקה מלהיות בלתי מבוססת. כפי שנחשף לאחרונה, האקרים איראניים תקפות את מערכות השליטה של הסכר במדינת ניו-יורק, בעוד שמתקפת סייבר כנגד רשת החשמל באוקראינה הותירה 225,000 בני אדם ללא חשמל באמצע החורף הקשה. עיתון הניו-יורק טיימס מדווח כי בארה"ב "דווחו כמעט 300 מתקפות על תשתיות קריטיות בשנה שעברה," בעוד שבשנת 2012 דווחו פחות מ- 200. מתקפות אלו כוללות מטרות בשירותי הבריאות, במגזר היצרני, ובמגזרים נוספים. מתקפות על תשתיות לאומיות קריטיות הן כעת מציאות קיימת, וממשלות העולם מוכרחות להיות מוכנות להתגונן כנגדן.

המחלקה לביטחון המולדת אינה מוכנה בעליל להתמודד עם האיום. עם צוות שמונה 691 אנשים בלבד, המחלקה דלה מדי על מנת לאבטח את ארצות הברית. כעת מנסה המחלקה לביטחון המולדת לחזק את עצמה ולהתקדם צעד נוסף במשחק. המחלקה מחפשת להעסיק עד 1,000 אנשי צוות חדשים למחלקת הסייבר עד אמצע חודש יוני על מנת להגביר את יכולות ההגנה שלה.