This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

קרן אפריקה מארחת כעת אורח לא רצוי במיוחד: זרוע חדשה של ארגון הטרור דאעש. ג'אהבה מזרח אפריקה מבדילה את עצמה מארגון א-שבאב על ידי שבועה לעולם לא ללכת אחר או להישאר מוגבלת ל"כלא" של אל-קאעדה. הלוחמים, כך טוען הארגון, מוכנים וששים לזרוע טרור על מנת להשיג את מטרותיהם.

בתוך א-שבאב, ארגון הטרור המרכזי בסומליה שסועת הקרבות, היו לא מעט מתחים ומחלוקות אשר נבעו מהשאלה אם להישאר תחת המטריה של הארגון הוותיק אל-קאעדה, או אם ללכת בעקבותיו של ארגון בוקו-חראם ולאחד כוחות עם ארגון דאעש.

להישבע אמונים לדאעש יגדיל בהחלט את הטווח הגיאוגרפי אליו יכול ארגון הטרור להגיע גם מעבר לסומליה וירחיב את מטרותיו האידאולוגיות מעבר למטרה הממוקדת הנוכחית והיא הקמת מדינת שריעה בסומליה.

עם זאת, הסיבה מאחורי הפיצול יכולה להיות הרבה יותר מעשית מכך, היות וארגון א-שבאב אינו קוצר הצלחה רבה בסומליה. כוחות ברית בסומליה הצליחו לגרום לארגון הטרור לסגת מתוך הערים וממרכזי האוכלוסייה באזורים כפריים, שם הוא פחות יעיל במידה רבה.

ג'אהבה מזרח אפריקה נשבעה אמונים לאבו בכר אל-בגדאדי, מנהיג דאעש, והצהירה כי הוא "הח'ליף האמיתי של כל המוסלמים."

"אנחנו נשבעים לו אמונים בזמנים טובים ובזמנים קשים, ואללה הוא עד לשבועתנו."

ההצהרה הזו מפי ארגון ג'אהבה מזרח אפריקה ממשיכה וקוראת לכל הלוחמים מארגון א-שבאב וקבוצות נוספות לבוא ולהצטרף אליהם.

"למרבה העצב, א-שבאב שכחו את הנחישות הנדרשת על מנת לעבור עבור הממסד של שלטונו של אללה," הם אמרו. "מוג'אהדינים רבים בקניה, טנזניה, ואוגנדה הואשמו ללא כל ראיה שעבדו כנגד האסלאם והמוג'אהדין. רבים מהם נעצרו על שקיבלו את הצהרת הח'ליפות."

הקבוצה קראה לתומכיה ברשתות החברתיות: "על כל המוג'אהדין לקבל על עצמם את הח'ליפות," כך כתבו ברשת הטוויטר.