I-HLS TV – ריאיון עם אנואר סעב על מערך הביטחון לאחר השריפה בכרמל

This post is also available in: English (אנגלית)

בריאיון ל- I-HLS, סיפר אלוף משנה (מיל') אנואר סעב על מערכת החירום של חברת ליקומפאס.

המערכת מתקדמת מאוד טכנולוגיות ומציעה את היכולת לאינטראקציה מלאה בין הרשויות ובין האזרחים. המערכת גם מספקת התרעות לאזרחים כאשר האויב משגר טילים אל תוך ישראל.

המערכת יכולה גם לעשות מעבר חד בן רגע משגרת היום-יום למצבי חירום.

בישראל, בזמן שגרה המשטרה היא אשר אחראית אל הביטחון בתוך גבולותיה של ישראל, אך מרגע שמודיעים שר הביטחון או ראש הממשלה על מצב חירום, כל גוף ביטחוני תחת צבא ההגנה לישראל ותחת פיקוד העורף נדרך לפעולה.

סעב היה מפקד מחוז חיפה והצפון בזמן השריפה הנוראית בהר הכרמל בשנת 2010. השריפה, הוא אומר, כפתה הפנמה של לקחים רבים בתחום הביטחוני, כאשר חלק מאותם לקחים קשורים באופן התקשורת בין גופים ביטחוניים שונים ורשויות מקומיות. פערים רבים התגלו ביכולתן של מחלקות שונות לעבוד בשיתוף פעולה.

זוהי הסיבה שמערכת התקשורת כולה כיום בישראל מנסה לתת מענה ופתרונות לאפשרויות שיתוף פעולה ותיאום בין הגופים השונים.