This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מכונות בלתי מאוישות המתאימות גם לקרקע וגם למים אינן דבר חדש, אך בקשה לרישום פטנט שנרשמה מוקדם יותר השנה מצביע על כך שמישהו בחברת בואינג חושב על חיבור בין שני מדיומים שאינם נפגשים לעתים קרובות: אוויר ומים.

הגשת הפטנט של נת'ן הילר מבואינג ל"רכב בפריסה מהירה לאוויר ולמים" מציג עיקרון של כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) אשר יכול להפוך לצוללת.

הכלי, אשר נמצא עדיין בשלב הרעיוני, מיועד להילקח אל המיקום על ידי כלי אווירי. לאחר שייפרד מהכלי האווירי הנושא אותו, הכטב"ם המופעל מרחוק יהיה מסוגל לעוף בכוחות עצמו, עד אשר ייכנס אל תוך המים במידת הצורך.

כאשר יהיה במים, על מנת להפחית משקל וציוד אותו הוא סוחב, הכלי יוכל להשיל מעצמו את המדחפים והכנפיים באמצעות ברגים נפיצים ודבק המסיס במים. במקומם יופיעו מדחפים המותאמים למים.

שתי מערכות ההנעה – זו של האוויר וזו של המים – יהיו מונעות על ידי מנוע אחד.

כאשר יהיה במים, הכלי הבלתי מאויש יוכל לשמש להעברת מטען ייעודי או אספקה, כמו גם לבצע משימות מעקב תת-ימיות. העומק אליו יוכל לצלול יהיה נשלט על ידי מיכל זבורית בתוך הכלי.

לאחר שהושלמה המשימה התת-ימית, יוכל הכלי הבלתי מאויש להעביר נתונים שאסף אל כטב"מים המרחפים בסביבתו או למרכז בקרה.

מערכת אוויר-למים בלתי מאוישת שכזו תוכל לספק מגוון של יישומים, החל מסיוע במשימות נגד פיראטים בחופי סומליה, או בסיטואציות של אנשים חטופים. יתרה על זאת, מערכת כזו תוכל להיות יעילה במיוחד גם במשימות סיור.

נכון לשעה זו, חברת בואינג לא שיחררה לוח זמנים לפיתוח הכלי. אם החברה אכן תצליח להרים את הפרויקט הזה אל שלבים מתקדמים יותר, קונים פוטנציאלים יוכלו לצפות לטכנולוגיה יעילה במיוחד.