This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אם האקר מסוגל לפרוץ למערכות המחשבים שלנו, עם קצת יותר מאמץ הוא בוודאי יוכל לשבש גם מטרות גדולות יותר. הממשל האמריקני מאמין כי ישנו איום גובר מפני אפשרות של תקיפת סייבר נגד תשתיות קריטיות, דוגמת תשתית הגז הטבעי של ארצות הברית.

מזכיר האנרגיה האמריקני, ארנסט מוניז, ציין כי מגזר השירותים הציבוריים הוא גורם מרכזי שמתמודד  עם איום הסייבר, ולאחרונה גובר החשש מפני תקיפתן של תחנות דחיסת גז טבעי. תחנות אלה אחראיות על העברת הגז הטבעי באמצעות צינורות לצרכנים מסחריים ביתיים ועירוניים. הפרעה לתחנות אלה, באמצעות תקיפת סייבר, עלולה לפגוע בבטיחות תהליך העברת הגז לצרכנים ואף לגרום עיכובים לתעשיות המסתמכות עליו.

ראוי לציין גם כי רשת החשמל של ארצות הברית הופכת לתלויה יותר ויותר בגז טבעי ואף אוטובוסים עירוניים רבים מונעים באמצעותו. כמו כן ישנם צרכנים ביתיים רבים שמסתמכים על גז טבעי כדי לחמם את ביתם. אובדן יכולת ההסקה של הבית תפגע באופן מידי באוכלוסיות פגיעות דוגמת קשישים, והיא עשויה להיות קטלנית. לאמיתו של דבר, המחלקה האמריקנית לביטחון המולדת פרסמה דו"ח כבר בשנת 2013, אשר ייחס להאקרים את הניסיונות הראשונים לתקוף את התחנות הללו במדינות המערב התיכון.

מעבר לכך, לאחרונה חברות ביטחון סייבר דיווחו על איומים גוברים לרכבים ולתחנות דלק מפני האקרים. מכוניות ומשאיות חדשות שמכילות חומרה דיגיטלית הופכות לפגיעות יותר לפריצות. לדברי מוניז, מחלקת האנרגיה משתדלת לעמוד בקצב הגובר של האיומים והיא פועלת לצד גורמים בתעשייה, על מנת להגביר את שיתוף הפעולה בנושא.

בישראל כבר זמן רב מתכוננים לאפשרות של פגיעת נשק מונחה מדויק  בתשתיות הקריטיות של המדינה. היו כבר כמה ניסיונות ריגול של פעילי טרור אחר תשתיות אלה. דוגמא לכך היא מעצרו של ניסים מוסא נאסר בשנת 2002, אשר התבקש על ידי חיזבאללה להעביר מפות שמראות את מיקומי מתקני הגז והחשמל בתל אביב. אך נראה כי כבר אין צורך בקואורדינטות גאוגרפיות כדי לפגוע בתשתיות, אלא נדרש גאון מחשבים שיוכל להשבית את פעילות התשתיות מבפנים. אנשי הטכנולוגיה וההייטק בישראל בוודאי עובדים במרץ על התגוננות גם מפני האפשרות הזו.

להרשמה לניוזלטר.