This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ראיון עם אריה קלו דירקטור UTC בנושא מערכת תקשורת חדשה לצוללנים

  • בעיות בתקשורת התת-ימית
  • המערכת חדשה של חברת UTC מצליחה להתגבר על בעיות התקשורת מתחת למים
  • הסיבות לחשיבותה של היכולת לתקשר מתחת למים
  • כוונות לבצע התאמות של המערכת לצרכים אחרים