This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

28974262_mlהמחלקה לניהול זהות ביומטרית במשרד לביטחון המולדת מחפש אפליקציות מוכנות שיכולות לשמור, להתאים ולנתח בצורה יעילה יותר את הנתונים הביומטריים, כך עולה מדיווח של GCN.

בבקשת מידע שנערכה לאחרונה, הסוכנות הביעה את עניינה באפליקציות קיימות ומוכנות המעניקות מגוון יכולות עיבוד, כולל עיבוד עסקי וניהול העברות, תיווך להתאמה ביומטרית, היתוך ביומטרי רב-מודאלי, כלי ניתוח ודיווח ומבנה המאפשר אחסון מידע.

האפליקציות החדשות יחליפו את הכלים הקיימים, שהם חלק ממערכת IDENT, המערכת של המשרד לביטחון המולדת המיועדת לשמירה ועיבוד של נתונים ביומטריים וביוגרפיים.

לפי המשרד לביטחון המולדת הוכנה החדשה יכולה להיות מורכבת מאפליקציה אחת או יותר, ועליה לכלול, בין היתר, אפשרויות זיהוי, אימות, שם ביומטרי, חיפוש טקסטואלי וחיפוש מחוץ למערכת.

האפליקציות צריכות להציע מגוון אפשרויות ביומטריות לזיהוי, כולל טביעות אצבע, זיהוי אישונים וזיהוי פנים. למרות שהמערכת הנוכחית מציעה כבר את כל שלוש האפשרויות הביומטריות הללו, השיטה העיקרית שנעשה בה שימוש היא זיהוי בעזרת טביעות אצבעות, ומספר התמונות של האישונים ושל הפנים במאגר נמוך בהשוואה לטביעות האצבעות.

לפי הדיווח ב- biometrics update.com, האפליקציות צריכות גם לזהות תכונות אישיות אחרות כמו כתובות קעקע וצלקות. המשרד לביטחון המולדת דורש מהספקים גם לבנות פלטפורמה לדיווח ולניתוח נתונים שתישמר בנפרד מהזהות המפעילה את המאגר, בכדי לשמור את הנתונים המשמשים באופן ספציפי לדיווח וניתוח.

המשרד לביטחון המולדת מבקש לפתח תוכנית אנליטית מתקדמת בעזרת אפליקציה מסחרית, ממשלתית או פתוחה המסייעת לתחום המודיעין העסקי והניתוח. מחלקת ההגירה הבריטית מציגה כללים חדשים בנוגע לתחום הביומטרי.