iHLS TV -מהדורת ווידאו שבועית – 14 לאפריל 2015

This post is also available in: English (אנגלית)

ברק – 8 מערכת הנשק העיקרית על גבי האוניות החדשות של חיל הים הישראלי.

60.7% מכלל יצוא כלי הטיס בלתי מאוישים בעולם יוצרו בישראל.

טכנולוגיה ישראלית חדשה מזהה נתונים על גבי המחשב האישי על ידי ניטור דפוסי פליטת חום.

"יירוט בלתי חוקית בעליל", כלומר אכיפת החוק במרחב הקיברנטי ואיסוף מודיעין סייבר.

מידע המגיע מהמערכות השונות של המסוק מופיע בקסדה של הטייס בצורה ויזואלית ומשפר את היכולות שלו