This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

CIMS_600משא ומתן מתנהל כרגע עם לקוחות המבקשים לרכוש מערכת מתוחכמת פרי פיתוח ישראלי לאיתור מטעני צד (IED- Improvised Explosive Devices). התעשיה האווירית (IAI) הציגה את המערכת עליה מדובר, ה-CIMS (Counter IED and Mine Suite) בשנה שעברה. ה-CIMS הינה מערכת משולבת של סנסורים המכוונים להגן על רכבים העורכים תמרונים טקטיים.

מוקשים ומטעני צד אינם חידוש בשדה הקרב, אך השימוש בהם נעשה מדאיג במיוחד עבור צבאות מודרניים, בין אם בלוחמה קונבנציונאלית או לוחמה בין צבאות שאינם שווים מבחינת גודלם וכוחם. מערכת CIMS תוכננה מתוך ההנחה שחיישן אחד אינו יכול לספק את יכולת האיתור הנדרשת בתקופה בה הצרכים המבצעיים מכתיבים מספר מועט מאד של אזעקות שווא.


מערכת CIMS מאתרת מטעני צד ומוקשים המונחים על פני השטח או המוחבאים מתחת לו. המערכת כוללת ADS (Above-surface Detection System) לאיתור מטענים המונחים על פני השטח ו- MIDS (Mine and IED Detection System underground) לאיתור מטענים מתחת לפני האדמה. ה- ADS כולל בתוכו רדאר SAR צידי (side-looking SAR radar), כולל מערכת איתור אופטית מתוחכמת וכולל גם מערכת בדיקה אינפרא-אדומה מולטי-ספקטראלית. ה-MIDS מורכבת מרדאר החודר מתחת לפני האדמה (GPR – Ground Penetrating Radar) ומגלאי מגנטי.

שילוב של מערכת החיישנים דרך מערכת עיבוד וניהול מרכזית, מאפשרת העברת מיפוי מדוייק, סינרגטי ובזמן אמת של מוקשים ומטעני צד הנמצאים בשטח. מה שאומר שעל החיילים לעבור מינימום הכשרה ולהגיע למינימום של החלטות בנושא הסכנה מצד מטענים. מערכת ה-CIMS ומערכות המשנה שלה יכולות להיות מותאמות לכל רכב צבאי טקטי.

על פי מקורות בתעשיה האווירית השילוב של החיישנים מספק לכוחות בקו הקדמי מערכת איתור מוקשים פשוטה ואפקטיבית. "אנחנו רואים פוטנציאל גדול למערכת הזו, ומתייחסים אליה כאל פתרון חדשני ביותר," אמר מקור ב-IAI.