This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פינוי כבישים מחומרי נפץ חבויים וגילוי מוקשים בעזרת הטכנולוגיה הקיימת עלול לא פעם לסכן את החיילים. פיתרון מהפכני שמאפשר זיהוי טוב יותר של האיומים נמצא בפיתוח צבא ארה"ב. הטכנולוגיה החדשה מספקת התראה ויזואלית לחיילים לגבי חומרי נפץ החבויים בקרקע, בהשוואה להתראה הקולית בלבד שמספק הציוד הקיים.

הפיתרון, שמכוננה איתור מיקום במרחב בזמן אמת, מסוגל להראות תמונות חיישן שלח פצצות הקבורות באדמה על גבי צג קסדה או על טאבלט המחובר למכשיר האיתור הידני.

הטכנולוגיה מספקת לחיילים הזדמנות לראות בפועל את החתימות בקרקע בלי לפגוע במודעות המצב שלהם בשדה הקרב. כאשר חייל סורק את הקרקע באמצעות המכשיר, מופיע על המסך ייצוג צבעוני של האזור, כאשר הצבע הכתום משקף התקרבות החייל לעצם מתכתי.


הודות ליכולות איתור המיקום של המכשיר, המידע לגבי השטח שהחייל כבר סרק ומה היו הממצאים ניתן להעברה בקלות בזמן אמת למשקיפים במקומות אחרים. הטכנולוגיה הקיימת של המכשירים הידניים לגילוי מוקשים דורשת מהמשתמשים לסמן איומים פוטנציאליים באמצעות מקלות או סמנים אחרים.

לפי army.mil, המערכת מנטרת גם את הדרך שבה החייל מסובב את מגלה המוקשים במהלך הסריקה, כדי להבטיח שהוא לא מושפע מעייפות שעלולה לגרום לו להחמיץ את המוקש.

נמצאת בפיתוח טכנולוגיה מתקדמת נוספת שתבחין טוב יותר בין סוגי העצמים המתכתיים שמגלה המכשיר. בדרך זו החייל יוכל להבחין במהירות בין איומים פוטנציאליים לבין עצמים שאינם גורמים נזק.

ניתן יהיה לצייד במערכת החדשה רובוטים לגילוי מוקשים כדי לתעד ולשלוח תמונות לחיילים הממתינים ברכב הסמוך. הודות ליכולת המכשיר לעקוב אחר דפוסי הפעולה של סריקת השטח, הוא יוכל לשמש גם כאמצעי אימון לחיילים.