This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Hercules C-130J
Hercules C-130J

היכולות המבצעיות של מטוסי ה-C-130 (הרקולס) הפועלים בחיל האוויר (חה"א) כמטוסי תובלה, ממשיכות לעבור שדרוג.

מערכת חדשה ומתקדמת ביותר לתכנון משימה ולניווט מותקנת כיום בכל אחד מתאי הטייס של מטוסי ההרקולס של חה"א.

המערכת המדוברת, המכונה "Globus", פותחה על ידי חה"א בהתבסס על טכנולוגיה של חברת אלביט מערכות.

עד ממש לאחרונה, המערכת המתקדמת הותקנה רק בעמדה של קצין מערכות האמל"ח בהרקולס C-130, אשר כינויו בחה"א הוא 'קרנף'.

השינויים בתוואי הטיסה נמסרו בעל פה על ידי קצין זה לחברי הצוות האחרים בתא הטייס.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

המערכת החדשה המתווספת למטוסי ההרקולס תאפשר לטייסים לראות את השינויים בזמן אמת על מסכי הטיסה שלהם.

טייסת ההרקולס C-130 עוברת כעת התאמה והתקנה של מסכי "Globus" נוספים. הטייסים עוברים כעת אימונים על המערכת והכשרה בשימוש בה.

בד בבד, ממשיכים בחה"א לקלוט את מטוסי ההרקולס C-130J (שכינויו בחה"א 'שמשון'). נכון לכיום, הזמין חה"א שישה מטוסי הרקולס מדגם זה.

כמו כן מפעיל חה"א 18 מטוסי הרקולס מדגם C-130 E/H. בשנים האחרונות, כלל מטוסי ההרקולס של חה"א עברו בדיקות מקיפות (למשל של עייפות החומר) בסיוע היצרנית, חברת לוקהיד מרטין. התקנת מערכת "Globus" היא השלב הראשון בתכנון החדש של תא הטייס של דגם H. דגם זה יכלול תצוגות דיגיטליות נוספות, לרבות תצוגות מעל לראשו של איש הצוות (’head up’).