This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

16744380_sחברת הבת Desca מקבוצת אמפר הספרדית, לפי המגזין Infodefensa, תיקח חלק בפרויקט לשיפור הביטחון האישי במקסיקו, בכך לוקחת חברת אמפר צעד נוסף במחויבותה להביא את המוצרים שלהם לשוק חטיבת האבטחה באמריקה הלטינית, אזור הנחשב "עדיפות מפתח" לקבוצת אמפר.

הפרויקט הגדול בו מעורבת Desca, הוא פרויקט האבטחה המשמעותי ביותר בשנה זו. למעשה, ניתן להעריך ע"פ מקורות כי החוזה מהווה כ- 70 אחוזים מהמחזור השנתי של החטיבה.

באופן יותר מפורט, הפרויקט כרוך באספקה, התקנה וביצוע של התשתיות, הציוד והטכנולוגיה הנדרשים כדי להפחית את השיעור הגבוה של נתוני פשיעה חמורה באזור זה.

www.i-hel.com/he/

המערכת שפותחה על ידי קבוצת אמפר נועדה לנהל במהירות ובקלות את כל מחזור החיים של אירועים בהשתתפות מרכזי חירום, מזיהוי אירוע עד לסגירתו על ידי כל הארגונים מעורבים (משטרה, צבא, מכבי אש, הגנה אזרחית, וכו '.. .). הטכנולוגיה המיושמת ע"י אמפר בפרויקט היא שילוב של תקשורת קריטית ומרכזי פיקוד ושליטה למצבי חירום, הקשורים לפעולה של כוחות וגופים ממלכתיים, שירותי בריאות ועוד.

דניאל רודריגז, מנכ"ל קבוצת אמריקה באמפר, אומר שהמטרה היא לתרום טכנולוגית למשימה של מרכזי שירות לאזרח כגון 112 או 066 (מספר הטלפון לחירום במקסיקו). "השיפור בתהליך קבלת ההחלטות בגופים וייעול זמני התגובה לחירום והצלת חיי אדם, כמו גם נסיונות אחרים באזור – הצליחו להגדיל את מספר התקריות המטופלות, ובכך להשיג הפחתה של מספר העבירות בכ- 13 אחוז" ציין רודריגז.