This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת הפטריוט החדשה של Raytheon שיגרה בהצלחה טיל PAC-3, שמטרתו ליירט טילים בליסטיים טקטיים.

Patriot PAC-3
Patriot PAC-3

צבא ארצות הברית פרס בעבר סוללות טילי פטריוט בישראל כשהיה חשש ממתקפות טילים בליסטיים עליה, כגיבוי לטילי החץ.

i-hls.com/he

הניסוי המוצלח האחרון נערך אחרי שנתיים שבהן בחנו את המערכת, והוכיח שהיא יעילה בכל פני השטח ונגד כל סוגי האיומים.

צבא ארצות הברית החליט לאחרונה לפרוס שמונה סוללות טילי פטריוט נוספות, ולפי בכירים ב Raytheon זה רק מדגים עד כמה גדול האמון שניתן במערכת. לדבריהם לא רק שהרקורד המושלם של הפטריוט בשנתיים האחרונות מדבר בעד עצמו, אלא שהשיפורים החדשים במערכת מביאים להפחתה ב TCO (עלות הבעלות הכוללת) עבור הלקוח.

BcpIT650x90