This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

13885095_s

הרבה דיבורים יש. שינוי אין. העורף בישראל לא ערוך לחרום. לא עזרו דוחות המועצה לביטחון לאומי ומבקר המדינה. דבר לא השתנה, והשרים הנוגעים בדבר עדיין לא מסוגלים להחליט. העורף חשוף לגמרי. כך מתנהלים דברים בישראל. יש משרדים ממשלתיים, יש ממלאי תפקידים. שינוי המצב אין.

***

עיכובים מוזרים ממשיכים להשפיע על התכנית לתת הגנה טובה יותר לתעופה האזרחית בישראל מפני איומים מתפתחים. יש מריבות על זוטות. יש ויכוחים על כבוד. החלטות של מי שאמור להחליט אין. הפרטים מדאיגים אבל לא ניתן לחשוף אותם.

***

נושא ערכות המגן לכלל האוכלוסייה לא מטופל. ההצעה האווילית להטיל מס שיממן את ייצור המסכות וערכות המגן נפלה אבל הנושא ללא פיתרון. ראינו שימוש בחמרי לחימה כימיים בסוריה. בישראל סומכים על נסים.

i-hls.com/he

חיל הים זקוק לעוד כמה ספינות חדישות, כדי לעמוד בלחץ הנוסף שהוטל עליו בגלל הצורך להגן על משאבי הגז בים התיכון מפני איומים בעיקר איומי החיזבאללה. אבל החיל לא קיבל עדיין את התקציב. החיל הזה מקופח בצורה עקבית וזה למרות שמשימותיו רק גדלות. הגיון ישראלי עקום.

***

למרות כל ההכרזות אין עדיין בישראל מאמץ מרוכז לטפל באיומי הסייבר הגדולים על תשתיות. היו הכרזות חגיגיות אבל כרגיל כמעט דבר לא נעשה בפועל. יש הרבה פעילות בתחום של חברות פרטיות. המדינה עוסקת בעיקר בהצהרות. אבל זה הרי מצב רגיל בהרבה תחומים.

***

יצרניות המל"טים הישראליות ממשיכות לריב ביניהן על כל מכרז בחול וגם בישראל. נכון שתחרות היא דבר בריא אבל בישראל כמו בישראל התחרות הפכה לפרועה והיא גורמת נזק בעיקר מול התחרות הגדלה והולכת מחודש לחודש מיצרניות מלטים במדינות אחרותלא נעשה נסיון של ממש למזג יכולות כמו שנעשה בעשור האחרון בארה"ב ובאירופה. אם המצב ימשך כמו שהוא ישראל עלולה לאבד את המקום שיש לה עדיין בשוק המל"טים הבינלאומי.

 AUS&R 650x90b