This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ELM-2105 - GROUND SURVEILLANCE RADAR FAMILY, ELTA (IAI)
ELM-2105 – GROUND SURVEILLANCE RADAR FAMILY, ELTA (IAI)

ניתוח חדש מציין שהשוק הצבאי של מערכות מכ"ם מוערך בשווי 8.57 מיליארד דולר ב-2013.

לפי ה- ASDreports, שוק מערכות המכ"ם הצבאיות הוא כעת במצב בלתי יציב, עם שוקי המפתח בידי מספר קטן של שחקני מפתח עיקריים, כשספקים קטנים וחדשים יותר מחפשים דרכים להתחרות בשוליים ובתחומים מתהווים. בעוד שנמשכים קיצוצי התקציב בשווקים מפותחים רבים, ההשפעה המצטברת של ההוצאות בשווקים המתפתחים והתפוצה המוגברת של רכש מערכות נשק מתקדמות צפויים להניע את השוק בשנים הבאות.  צפויה הגבלת הוצאות באזורים מסוימים, בעוד שאחרים ינסו להימנע לגמרי מקיצוץ בפרויקטים שתוקצבו; הטריק עבור משקיעים ועסקים יהיה לחזות מראש את העומד לקרות באזורים אלו ולהשקיע מאמצים פעילים בניצול ההזדמנויות הקיימות, עכשיו ובעתיד.

i-HLS ISRAEL Homeland Security 

הדו"ח כולל 208 עמודים ומכיל 153 טבלאות, תרשימים וגרפים המתארים את המגמות ותחזיות השוק  של מערכות המכ"ם הצבאיות. מחקר חדש זה מספק מגוון תחזיות לתקופה 2013-2023, כמו גם עבור שלושת התת- שווקים של שוק מערכות המכ"ם הצבאיות. בנוסף, מנותחות בדו"ח 13 השווקים הלאומיים המובילים של מערכות מכ"ם צבאיות לתקופה 2013-2023 (כמו גם ניתוח לגבי שוק 'שאר העולם'). הדו"ח מספק גם פרופילים של 13 החברות המובילות הפועלות בשוק מערכות המכ"ם הצבאיות.

לדברי מומחים ישראליים לא קל להבחין בין שימוש ביטחוני או HLS-י למערכת מכ"ם, אך ברור שהשוק הזה מושפע ממבצעים נגד טרור.