This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

6177668_sזה הפך כמעט למציאות יומיומית – אזרחים מתקשרים למספר 100 לעזרת המשטרה ומקבלים תשובות שאם להשתמש בלשון עדינה – אינן מספקות. למרות כל המקרים הקודמים, מעט מאוד השתנה והשבוע זה הסתיים עם מותם של שני תינוקות.

מפקד המשטרה, רב-ניצב יוחנן דנינו הורה ביום רביעי על פתיחת חקירה נגד שוטרי תחנת ערד.

הוא הורה על הבדיקה לאחר שהתברר כי קצינים קיבלו תלונה מאימן של שתי בנות הבדואיות הקטנות 24 שעות לפני שהם נמצאו מתות בכפר אל-פורעה.

האישה סיפרה לשוטרים כי היא חששה שאביהן של הבנות – שממנו היא חייתה בנפרד – איים לפגוע בבנותיו, אלא שהקצינים לא טרחו לבצע ביקור בביתו של האב, שבו שתי הבנות התגוררו, וגם לא ביצעו מעקב על התלונה. הגופות של הבנות, בגיל שלוש ובגיל וחמש, נמצאו בבית בכפר כשעליהם סימני אלימות, כולל חניקה, ביום שלישי בלילה.

www.i-hls.com

ביום רביעי בבוקר, המשטרה עצרה ארבעה בני המשפחה – כולל האמא, שנמצאה באזור ירושלים והובאה כדי לתת עדות לפני שהיא שוחררה. האב עדיין לא אותר ופעולה בקנה מידה גדולה עומדת להתבצע כדי לאתר אותו.

ראשים ייערפו – אבל זה אינו אלא טיפול במחלה קשה בעזרת אספירין. על המשטרה לארגן מחדש לחלוטין את נוהלי קו החירום. במדינות רבות, במרכזי החירום של המשטרה, שבו כל השיחות של האזרחים מתקבלות, מאוישות העמדות על ידי שוטרים מנוסים מאוד. על ידי האזנה להקלטות של השיחות האחרונות עם המספר 100, הרושם הוא של כמה חובבנים שלא יודעים את העבודה שלהם.

אריה אגוזי עורך ראשי, i-HLS
אריה אגוזי
עורך ראשי, i-HLS