This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

INSS Logoמאת פרנק ג'. צ'ילופו, שרון ל. קרדאש וג'ורג' ס. סלמואירגי
התוכנית ללוחמת סייבר, המכון למחקרי בטחון לאומי

19176446_sבמובנים רבים, אין ספק שהרתעה בעולם הסייבר היא נושא מורכב הרבה יותר מאשר ההרתעה במלחמה הקרה. טבעו של מרחב הסייבר הוא הגורם לכך. גם התיאוריות המתוחכמות ביותר של ההרתעה הגרעינית יתגלו כבלתי־מספקות בהתמודדות עם מורכבותו של תחום זה, שהוא מעשה ידי אדם, ואשר מקיף מספר אינסופי כמעט של יכולות, גורמים ומניעים המשתנים בהתמדה.

איומי סייבר מציבים בעיה אמתית וגוברת, ועד היום, מאמציה של ארצות־הברית לתת להם מענה הולם משתרכים מאחור. אמנם, היכולת להתגונן מפני התקפה או פלישה חייבת להישמר, אך ארצות־הברית, ככל מדינה אחרת, תפיק תועלת רבה אם תצליח מלכתחילה להרתיע את אויביה מפעולה – לפחות ככל שהדבר נוגע לפעולות מהסוג החמור ביותר, דוגמת לוחמת סייבר. ברור לחלוטין שלא ניתן להרתיע את כל סוגי ההתנהגות העוינת, אך חשוב לזהות סדרי עדיפויות בנושא זה, ולקבוע מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האיומים המובילים. חרף דיונים נמרצים, גיבוש פתרון מקיף ואחיד נותר חמקני. אחת הסיבות לכך הוא טיבה המורכב והמקיף של הרתעת סייבר, המחייב פתרון מקיף ומגובש הכולל בעלי עניין במגזר הציבורי והפרטי גם יחד.

על מנת לסייע בהבניית הדיון ובקידום המטרה, אנו מציעים מסגרת עבודה שבוחנת את הסוגיה בצורה ביקורתית, ומבקשת להניא, להרתיע ולהכניע גורמים עוינים מדינתיים ולא־מדינתיים גם יחד. הצבת האיומים הפוטנציאליים בתבנית רעיונית זו מסייעת להבהיר מהם מקורות הסכנה, ומשמשת נקודת פתיחה לזיהוי האחראים ולשיוכם לפעולות עוינות שמתבצעות נגד מדינה כלשהי או נגד בעלות־בריתה. הדבר יאפשר לשחקנים הרלוונטיים, שהפכו מטרה לגורמים עוינים, להמשיך בפעולות ובדיונים הנחוצים על מנת להתוות ולהוציא לפועל אמצעי תגובה יעילים וראויים. יתרון נוסף של תבנית זו הוא סיוע בזיהוי תחומים ששיתוף פעולה בין הישויות המושפעות/המהוות יעד לפגיעה עשוי להועיל להם, או אפילו נדרש עבורם. לסיכום, מסגרת עבודה זו מספקת נקודת פתיחה לחקר הדרכים להרתעת גורמים עוינים, ובאופן זה מציעה נקודת מבט רעיונית בעלת ערך לארצות־הברית ולבעלות־בריתה גם יחד. פירוט מגוון הגורמים ופעילותם הפוטנציאלית שיובאו להלן אינו מתיימר להיות ממצה. נכון יותר יהיה לראות בו תמונת מצב או מעין טיוטה, שנועדה לתת מושג כללי במונחים של מי, מה, כיצד, מדוע וכדומה, וזאת כהקדמה לדיון מעמיק יותר על האסטרטגיה והמדיניות בתחום הרתעת סייבר.

 


INSS Cyber Logoפרנק ג'. צ'ילופו הוא ראש המכון למדיניות להגנת המולדת (HSPI) ומנהל משותף של מרכז הסייבר לביטחון לאומי וכלכלי (CCNES) באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. שרון ל. קרדאש היא מנהלת משותפת של ה-  HSPI וחברה ב- CCNES, ג'ורג' ס. סלמואירגי הוא עורך דין ויועץ ל-  HSPI בוושינגטון.

  

המאמר פורסם לראשונה בירחון צבא ואסטרטגיה | כרך 4 | גיליון 3

לקריאת המאמר המלא:

תוכנית להרתעת סייבר – בניית יציבות באמצעות כוח