גדר חכמה לחברת החשמל

גדר חכמה לחברת החשמל

This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

123בימים אלו הושלמה התקנת מע' גדר חכמה באחת מתחנות המשנה של חברת החשמל. ההתקנה מהווה פיילוט שנועד לבחון את יכולת המע' החדשה, לפעול ללא הפרעות בסביבה מוכת השראה אלקטרומגנטית.  

 חברת החשמל בוחנת מערכת גדר חכמה אשר עבודתה לא תושפע ו/או תופרע מעוצמות חזקות במיוחד של השראה אלקטרומגנטית, הנוצרות על ידי מתח גבוה במיוחד המגיע בתחנות אלו, למאות אלפי וולט. במכרז נטלו חלק כתריסר חברות ובסופו נבחרו שתי חברות אשר התבקשו להתקין את המערכת לבחינה והתנסות.

חברת  D.O.G-sec הממוקמת ברחובות שהיא אחת משתי בחברות הפינליסטיות המכרז, סיימה בימים אלו להתקין את המערכת מתוצרתה בתחנת משנה של חברת החשמל. בשיחה עם מנכ"ל חברת D.O.G-sec מר ישראל כהן, הובהר כי עמידות המערכת בפני השראה אלקטרומגנטית והפרעות אחרות, נובעת מהשימוש בכבל ייחודי המיוצר באנגליה על פי ספספיקציות מיוחדות. מרכיבי הכבל והאופן שבו הוא מיוצר, הופכים אותו לחסין ומפחיתים עד למינימום את התראות השווא במערכת.

החברה פעילה בארץ ובחו"ל (בעיקר באפריקה, אסיה ומזרח אירופה) והמערכות מתוצרתה מיועדות בעיקר למיתקנים המשתרעים על שטחים נרחבים, כגון שדות תעופה, מתקני נפט ואף הגנה על קוי נפט ארוכים במיוחד.