This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחקר חדש שנערך על ידי אוניברסיטת פרינסטון ומנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארה"ב מראה כי בעקבות תגובה כימית שמתרחשת בשכבות האטמוספירה הנמוכות, שימוש בדלק מימן עלול להיות יותר מזיק לסביבה מאשר מועיל.

באופן שכיח לחלוטין, גז המימן מגיב באטמוספירה עם אותם המולקולות האחראיות לפירוק של גז המתאן, גז חממה עוצמתי. אם ריכוז גז המימן יעלה מעל לרמה מקובלת, התוצאה תהיה ריבוי תגובות כימיות שיגמרו לעלייה בריכוז גז המתאן באטמוספירה. עלייה חריגה בריכוז גז המתאן תגרום להשלכות ארוכות טווח על האקלים של כדור הארץ.

"מבחינה תיאורטית, המימן הוא הדלק של העתיד," כך אמר מטאו ברטגני, חוקר פוסט-דוקטורט ממוסד חקר הסביבה באוניברסיטת פרינסטון שלוקח חלק ביזמת הפחתת הפחמן באטמוספירה. "בפועל, אומנם, הוא מעלה מספר חששות בנוגע לשינויי אקלים ובעיות טכנולוגיות שיש עדיין לענות עליהם."

ברטגני הוא הכותב הראשי של המחקר שפורסם בעיתון Nature Communications, בו חוקרים בחנו את ההשלכות של פליטת מימן על ריכוז גז המתאן באטמוספרה. הם מצאו כי מעל לכמות מסוימת של מימן, אפילו עם תחלופה מלאה משימוש בדלק מאובנים, כלכלה המבוססת פחמן יכולה לייצר השלכות מזיקות ארוכות טווח על ידי העלאת ריכוז גז המתאן באוויר.

"אם עכשיו תפלטו מימן אל האטמוספרה, זה יוביל להצטברות פרוגרסיבית של גז המתאן במהלך השנים הבאות," אמר ברטגני, על פי scitechdaily.com. "אפילו אם תוחלת החיים של גז המימן באטמוספרה הוא רק שנתיים בממוצע, בעוד כ-30 שנה מהיום עדיין תיווצר הצטברות ועלייה בריכוז המתאן מנוכחות המימן."