This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בניסוי שנערך לאחרונה מטעם משרד ההגנה הבריטי (DoD) בוצעו סדרת בדיקות של כלי טייס המונעים על ידי סוללות, כחלק מהמיזם המשותף של משרד ההגנה הבריטי ומספר חברות טכנולוגיות ביניהן Affinity, הקרוי בשם Astra, שמטרתו לגבש את הדור הבא של חייל האוויר המלכותי.

הבדיקות נערכו כחלק מהערכה כללית אודות כדאיות השימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה במקום מטוסי האימון הקיימים של חיל האוויר הבריטי, בעוד שיוזמת Astra מגבשת צעדים בשאיפה לקראת הפחתת פליטת הפחמן בשטחי הממלכה המאוחדת לאפס עד לשנת 2040, כך לפי airforce-technology.com.

כלי הטייס Velis Electro, המטוס החשמלי התקני היחיד בעולם מבית Pipistreal, חברה סלובנית המתמחה בייצור מטוסים קלים, נבחר להשתתף בניסוי.

במהלך הניסוי, מחלקת ההגנה הבריטית בחנה את הקונספט, התהליכים, היישומים והביצועים של כלי הטייס החשמלי. קבוצה קטנה של טייסים הטיסו את ה-Velis Electro בשני איזורים שונים, בשני שלבים במהלך השנה האחרונה.

חשוב לציין שמשרד ההגנה הבריטי מבצע ניסויים נוספים במהלכם הוא בוחן כלים וטכנולוגיות חדשים כדי ליישם את חזון צמצום פליטות הפחמן: שימוש בדלקים סינטטיים וביולוגיים לכלי טייס, שדרוג הציוד עם חלופות מימן וחשמל, ושימוש במשאבי אנרגיה חלופיים הם רק חלק מהצעדים שננקטים בצבא הממלכה בשנים האחרונות.