This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רוב בעלי החיים על כדור הארץ הם חרקים. אפשרי שזו אחת הסיבות שהובילה את דרום קוריאה להכריז לאחרונה על פיתוח של מיקרו-רובוטים חדשים בהשפעת היצורים הקטנים, שהיו כאן כבר לפנינו.

מדובר במערכת מיקרו-רובוטים בעלי יכולות נחיל, דמויי חרקים, שישמשו למשימות מעקב וסיור צבאי סמוי, הצפויים להכנס לשימוש כבר בשנת 2027, כך נמסר בהודעה שהתפרסמה מטעם חברת הטכנולוגיה הצבאית הממשלתית בסיאול, לפי koreaherald.com.

הטכנולוגיה, אשר פותחה בפרויקט מחקר בהובלת המדינה, מהווה את השלב הראשון במהלך רחב יותר בדרום קוריאה לתכנון וייצור מיקרו-רובוטים למטרות ריגול צבאי מתקדם, כהכנה ללוחמה עתידית.

בהשראה מעולם החי, סיאול מתכננת לפתח מערכות רובוטיקה שמתאגדות לנחיל במגנון זהה לזה של נמלים ודבורים. בדרך זו, מספר גדול של מיקרו-רובוטים יוכלו לתקשר אחד עם השני ולעבוד יחד בקבוצה לביצוע משימות מורכבות. מדובר בפעם הראשונה שדרום קוריאה מתכננת לייצר רובוטים צבאיים זעירים למטרות צבאיות מתקדמות.

במסגרת הפרויקט שצפוי להסתיים בשנת 2027, הוגדרו חמש משימות ליבה, ביניהן פיתוח מנגנונים לפעולות רובוטים, פיתוח מערכות זיהוי מצבים המתואמות לרובוטים בעלי יכולות נחיל, וכן פיתוח טכנולוגיית תקשורת יציבה ללא הפרעה.