This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה של רימון לפריצת דלת תשפר מבצעי פריצה באמצעות חומר נפץ ותאפשר רמת בטיחות גבוהה יותר לצוותים. הרימון (40 מ"מ) לפריצה מרחוק נועד לשימש בתרחישים בהם יש צורך לפרוץ דלת נעולה כדי להיכנס לבניין או לחדר.

הטכנולוגיה פותחה על ידי ממשלת בריטניה והועברה למסחור ל-Energetics Technology Limited (ETL). הפיתוח מתאים במיוחד למבצעים בסביבה אורבנית בנוייה ובתוך בניינים וחללים סגורים אחרים, בהם השימוש בסוגי כדורים קיימים לצורך פריצת דלתות אינו בטוח.

הטכנולוגיה, שפותחה בעקבות מספר שנות מחקר על ידי מעבדת המדע והטכנולוגיה של משרד ההגנה הבריטי, Dstl, מסוגלת לשנות את צורתם של מגוון חומרי דלתות, כולל דלתות פלדה עם נעילת מולטילוק, ולאפשר כניסתם של הכוחות הפורצים. השליטה המשופרת בפיצוץ חומר הנפץ מנמיכה את הסיכון לצוות ומצמצמת את המרחק הנדרש מהפיצוץ. כמו כן מופחת הנזק לחפים מפשע הודות לכך שאפקט הרסס מעבר לדלת מצומצם.

נדרשת כמות קטנה יותר של חומר נפץ מפני שהפיצוץ ממוקד מאוד. ההפחתה בכמות החנ"פ נטו הופכת את הרימונים לפחות מסוכנים לשימוש, טיפול, אחסנה ושינוע בהשוואה לחלופות קונבנציונליות, לפי ploughsare.co.uk.

שר ההגנה הבריטי, ג'רמי קווין, ציין כי הפיתוח משקף את שיתוף הפעולה בין מערכת ההגנה לבין התעשיה והאקדמיה בקידום החדשנות.