This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה תעניק "חיים חדשים" לכלי טיס ישנים. חברת General Atomics חשפה את דגם LongShot – כלי טיס בלתי מאויש חמוש בטילי אוויר-אוויר, אותו ניתן לשגר באוויר מכלי טיס מאוייש.

המטוס שמשגר במהלך טיסה כטב"ם חמוש לעבר מטרה יכול להתרחק למרחק בטוח מחוץ לטווח האמל"ח של האויב.

הכטב"ם מפותח עבור הסוכנות האמריקאית למחקרי ביטחון מתקדמים דארפ"א בשיתוף פעולה עם Lockheed Martin ו-Northrop Grumman.

התוכנית נועדה להאירך את הטווח של מטוסים מאויישים על ידי הכללת כטב"ם חמוש במסגרת פלטפורמת האמל"ח שלהם. הדבר יאפשר למטוס המאויש לפעול ממרחק בטוח בשעה שהוא פוגע במטרות, מעבר לטווח הירי של האויב, כך מדווח thedefensepost.com.

“תוכנית LongShot מספקת למפקדים אפשרויות בדיוק כמו למערכות שמופעלות מרחוק", לפי החברה. "תארו לכם שמפציץ ידידותי נמצא בדרך למשימת קרב, ורשתות הקרב של בנות הברית מאתרות מטוסי קרב עוינים שמתקרבים", הסבירה General Atomics. "ה-LongShot יאפשר לצוות המפציץ להתגונן מפני האיום ללא צורך בהפעלת מטוסי קרב נוספים, תוך שמירה על היכולת לפגוע במטרות כמתוכנן".