This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחלקת ההגנה האמריקאית הדגימה בהצלחה רשת מתקדמת מהדור החמישי (5G) לחדשנות לוגיסטית, שתוכננה ונבנתה באופן מקומי בלבד בארה"ב.

המהירות הגבוהה ורמת השיהוי האולטרה-נמוכה שמבטיחה טכנולוגיית 5G לצד הציוד המיוחד שנבנה עבורה יספקו תגבור משמעותי לתפעול כלי רכב אוטונומיים לצורך ניהול מלאי, למידת מכונה למעקב אחר מלאי, ויישומי מציאות מדומה/רבודה עבור שיפור יעילות כוח העבודה במחסנים שפועלים עבור מחלקת ההגנה.

דגם האבטיפוס Smart Warehouse Technology Early Capabilities Demonstration, בעלות של $90 מיליון, סיפק הורדות במהירות גבוהה של 1.6 Gbps ושיהוי של פחות מ-15 msec באמצעות ספקטרום של 380 MHz ברצועת פס בינונית לביצועים משופרים.

הפרויקט מהווה חלק מיוזמת 5GI של מחלקת ההגנה האמריקאית, שבפיקוח לשכת תת-מזכיר ההגנה למחקר והנדסה.

האבטיפוס לרשת 5G נבנה על פי תקני הדור הבא של רשת רדיו פתוחה ונועד לעמוד בהגדרות של מחלקת ההגנה לגבי ארכיטקטורת zero-trust לחיבוריות מאובטחת עם רשתות אחרות. תקנים אלה והגישה לתכנון הרשת מכירים בכך שבעידן ה-IoT – מכשירים מחוברים נמצאים בכל מקום, דבר שמסכן את האבטחה של מערכות ורשתות.

יוזמת 5G כוללת שלושה עיקרים: האצה – כדי להמריץ את השימוש בטכנולוגיית 5G על ידי התנסות ובניית דגמי אבטיפוס מתקדמים ליישומים דואליים (ביטחוניים ואזרחיים); פעולה – כדי לפתח טכנולוגיה לאבטחת 5G ולאפשר שימוש בטוח ברשתות שאינן מאובטחות; וחדשנות – ביצוע המו"פ הנדרש כדי לזכות ב-6G ומעבר לו, כך לפי defense.gov.