This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התפיסה של עבודת צוות מאויש-בלתי מאויש מהווה בסיס לכלי טיס הודי חדש. חברת HAL חשפה מערכת ציוות אווירי שבפיתוח, שתשלב את מטוס הקרב הקל Tejas עם מספר נכסים בלתי מאוישים.

סבורים שחילות האוויר והים של הודו תמכו במהלך, המכונה CATS – מערכת ציוות אוויר לקרב.

העבודה על התוכנית החלה ב-2018, לדברי טייס הניסוי בחברה סרן (מיל.) ה.ו. ת'אקור. התכון הראשוני הושלם, ומטוס האימון הדו-מושבי מותאם באופן מיטבי לפי תפיסת הציוות המאויש-בלתי מאויש, כיוון שיש לדגם זה פוטנציאל צמיחה, לדבריו. 

במסגרת תוכנית CATS, מספר וריאנטים של ה-Tejas Mk-1A יפעלו כ'ספינת-אם עבור ניצול ציוות אווירי' (MAX) ויבוצעו בהם התאמות בעזרת ממשקי שליטה ובקרה נוספים.

מספר אלמנטים כלולים בתוכנית. ה-CATS Warrior הוא כלי טיס מלווה בלתי מאויש שנשלט מה-CATS MAX. מוקאפ בגודל מלא שלו, שהוצג בתערכוב בבנגלורו, כלל גם את טיל האוויר-אוויר לטווח קצר ASRAAM של MBDA, טיל NGCCM בשירות חיל האוויר ההודי.

אלמנט נוסף כולל נחיל כלי טיס בלתי מאוישים בשם CATS ALFA (נכסים גמישים המשוגרים מהאוויר), אותם ניתן לשגר מה-CATS-MAX, שפועלים כנחיל חמוש, וכן מערכת רב-תכליתית לנשיאת אמצעי לחימה CATS Hunter.

במסגרת CATS נכלל גם כטב"ם לגובה רב ומשך טיסה ארוך.

בעתיד הקרוב צפויים ניסויים בדגמים. לאור העובדה שאין ב-Tejas דאטלינק מבצעי, החברה מבקשת לשלב דאטלינק מפיתוח עצמי, שנבחן על ה-Hawk-i, גרסה של Hawk 132 שעברה התאמה מקומית, כך מדווח flightglobal.com.