This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

מערכת אבטחה שפיתחה חברה ישראלית י מגיבה לארועים חשודים באמצעות שימוש במצלמות וידאו מיוחדות ורחפנים עם מטע"דים אופטיים. השילוב הייחודי כבר נמצא בשימוש בהגנה על אתרים רגישים בישראל.

חברת GOTRACK HLS פיתחה תפיסה בשם Hunter, שמאפשרת להפוך מערכי מצלמה מגורם פסיבי שמשמש לחקירת ארועים לאחר מעשה למערכים פרואקטיביים, שפועלים בזמן אמת כדי לאתר ולמנוע ארועים.

תפיסה זו כבר מיושמת על ידי החברה בארגונים שמבצעים מגוון משימות לשיפור האבטחה והשליטה בשדות תעופה, נמלים, מפעלים ותעשיות ביטחון.

SEEU, חברה-בת של GOTRACK HLS, פועלת כמרכז שיגור אקטיבי וייחודי, המבצע משימות צפיה ובקרה 24/7. הוא פועל כמיקור חוץ למגוון ארגונים, שמפעילים מערכות מצלמה אך אינם מעוניינים בהפעלת מרכז כזה בעצמם.

את המרכז מנהלים בכירים לשעבר בצה"ל והוא מאויש על ידי תצפיתני צה"ל בעבר. המרכז מהווה את העינים שמבטיחות תצפית מתמדת ומקצועית מרחוק באמצעות כלים וטכנולוגיות מתקדמים, המאפשרים איתור ומניעה של ארועים בזמן אמת.

באמצעות שילוב רחפנים, המופעלים מ"תחנות" קבועות, חדר הבקרה מסוגל לשגר רחפן כאשר מערך המצלמות מאתר בעיה. הרחפן מספק למומחים במרכז תצפית ממעוף הציפור על האזור, וברוב המקרים מסייע בזיהוי טוב יותר של האיום המתפתח.

החברה מתבססת על הניסיון המצטבר של מנהליה, לשעבר מפקדים בכירים בצה"ל. היא מתמחה ביעוץ, תכנון מגוון פתרונות אבטחה מתקדמים, אימון, הסמכה ויצירת תפיסות הפעלה מתקדמות, בנייה ותפעול של חדרי בקרה ומרכזי מצלמות בישראל ובעולם.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS