This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

האוקיינוס הוא סביבה מאתגרת. היכולת למפות ולנווט את מעמקי הים הופכת ליותר ויותר חיונית כדי לשמור על יתרון בלוחמה התת-ימית. יוזמת פיתוח חדשה תספק למחלקת ההגנה האמריקאית ולגופים אקדמיים סביבות וירטואליות אותנטיות לפיתוח והערכה של מערכות אוטונומיות, בפרט מערכות רובוטיות המיועדות לאוקיינוס.

במענה לצרכים הטכנולוגיים החדשים של חיל הים האמריקאי, בית הספר לתארים מתקדמים של חיל הים – NPS – ישתף פעולה עם גורמים אקדמיים פרטיים בפיתוח סביבה תת-ימית וירטואלית שתסייע למחקר והפיתוח של כלי רכב אוטונומיים תת-ימיים (AUV) ותאפשר להם לבצע מיפוי ימי של האוקיינוסים ברחבי העולם. חוקרי ה-NPS בשיתוף מכון WHOI למחקר אוקיינוגרפי יספקו פתרונות ימיים מהעולם המציאותי באמצעות יכולות אוטונומיות תת-ימיות חדשות. 

הסביבות הווירטואליות נועדו למגוון פלטפורמות תת-ימיות לצורך בדיקת פעולתן ולפיתוח התוכנה האוטונומית עדו לפני הניסויים בעולם האמיתי. "ככל שהטכנולןוגיות של המערכות התת-ימיות האוטונומיות משתפרות, התקווה היא שנוכל להרחיב את יכולות [המיפוי] שלנו ובאותה עת גם לצמצם את הסיכון לחיי אדם", כך לפי החוקרים.

עבור מכון WHOI, שיתוף הפעולה עם NPS ליצירת סביבה תת-ימית וירטואלית יוכל לשמש כסביבה מעבדתית עבור כלים תת-ימיים אוטונומיים בפיתוח. מערכות אוטונומיות יחקרו את מעמקי האוקיינוס על מנת להפוך מפה תת-ימית וירטואלית למציאות, עם פחות סיכון ופחות הוצאות בהשוואה לאמצעים מאוישים, כך מדווח dvidshub.net.