This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הפיצוץ האדיר של 2750 טון אמוניום חנקתי בנמל הראשי של ביירות, שגרם ל-100 הרוגים וכ-4000 פצועים, מפנה את הזרקור לטכנולוגיות אבטחת נמלים.

בהקשר זה ישנם מימדים – הטיפול בחומרים מסוכנים והאבטחה של תשתיות קריטיות.

במתקני נמל עוברות לא רק סחורות שגרתיות אלא גם חומרים מסוכנים. הסחורה שמגיע בספינה אמורה להיות מאוחסנת באופן זמני במחסנים מיוחדים לסחורות מסוכנות, ומשם היא נאספת להמשך הפצתה.

בניית מחסנים לסחורות מסוכנות באזורי נמל צריכה לעמוד במגוון חוקים והנחיות מהיבטים שונים – בנייה, חומרים מסוכנים, הגנה על המים, חומרי נפץ, מגיפות ועוד.

שרשרת לוגיסטית שקופה היא הכרחית כדי לשמור על ניטור קבוע של סוג החומרים המסוכנים בכל מקום והכמויות שלהם.

ברוב המקרים, הרשויות הציבוריות אחראיות לניטור הציות להנחיות השונות לגבי חומרים מסוכנים, ובפרט הסימון שלהם, כך מדווח munichre.com. בדרך זו ניתן לאתר מטענים שלא הוצהר עליהם בצורה נאותה, או אחסון משולב של חומרים מסוכנים במחסנים. 

ניתן לבצע גם בקרות מבוססות-IT בעזרת תהליך סריקה של ניהול המטענים. 

ההיבט השני הוא אבטחת תשתיות חיוניות. השוק העולמי של אבטחת תשתיות קריטיות ב-2019 הוערך ב-71.83$ מיליארד, והוא צפוי להגיע ל-$108.57 מיליארד עד 2025, בשיעור צמיחה ממוצע שנתי של 7.08% במהלך תקופה זו, לפי reportlinker.com. 

כיוון שמכולות מטען בנמלים עלולות להיות מנוצלות למטרות זדוניות, חשוב לנטר ולבדוק את המטענים המועברים. העובדה שנמלים הם מקומות עמוסים ומשתרעים על פני שטח רחב פירושה שאזורים מסוימים בנמל אינם נמצאים תמיד בטווח הסיור ולכן חשופים לגניבת מטען ממכולות, הברחת אמצעי לחימה ואף הגירה בלתי חוקית, כך לפי marineinsight.com.

טכנולוגיות כמו נקודות גישה חכמות, רשתות מעקב משולבות, מערכות מחשוב ועוד מאפשרים לרשויות הנמלים להגן על מתקנים אלה ולנהל אותם.